Översättningens utmaningar

Norrbotten – de många språkens län. För att beskriva språklandskapet som vi lever och verkar i har vi använt oss av det uttrycket. Finska, meänkieli, samiska, ryska, thai, somali, arabiska och persiska är några av de språk som finns representerade i vårt län.

I Haparanda hörs finska talas lika ofta som svenska och skyltning på minoritetsspråk jämte svenskan är självklart i flera av länets kommuner. Nio av fjorton är också förvaltningskommuner, vilket bland annat innebär att personer har rätt att använda finska, meänkieli eller samiska i kontakten med kommunen. Förvaltningskommuner har ett särskilt ansvar, men enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetspråk ska alla inom offentlig verksamhet främja minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, och särskilt barns utveckling av en kulturell identitet. Enligt språklagen har också alla inom offentlig verksamhet ett särskilt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

I Sverige finns idag 75 förvaltningskommuner, 59 stycken för finska, 19 för samiska och 6 för meänkieli. Därtill ska 14 landsting särskilt stödja användningen av dessa tre språk. Ett av dem är Norrbotten som årligen tilldelas 250 000 kronor i statsbidrag för skyltning, översättningar, informationsinsatser och organisationsöversyn. Vi som länsbibliotek sökte medel från denna peng och fick stöd för översättning av en broschyr riktad till föräldrar om webbresursen Polarbibblo.se. Vi hade dessförinnan inte producerat tryckt material på flera olika språk, och arbetet med översättningarna skulle visa sig ge intressanta och viktiga erfarenheter.

Först, vilka språk skulle vi välja? De tre minoritetsspråk som förvaltningskommunerna och landstinget ska tillhandahålla information på, eller alla fem inklusive romani och jiddisch? Vilka samiska dialekter skulle täckas in? Nord-, syd-, lule-, pite- och umesamiska? Vilka dialekter av romani? Kale, lovari, gurbeti, svensk romani, kaldaras, arli, romungri eller någon annan? Vilka andra språk skulle vi ta med? Efter undersökningar och diskussioner blev det till slut totalt 15 språk och uppdraget lämnades till en översättningsbyrå. Foldrarna trycktes och spreds i länet av biblioteken i Norrbotten och de publicerades även digitalt på Polarbibblo.se.

Vi konstaterade således att en hel del tankearbete krävdes kring val av språk och dialekter. Och om översättningar även skulle ha gjorts av Polarbibblo-bokmärken, affischer och flygblad, vilket vi vanligtvis brukar ta fram, ja då hade det krävts en ännu större budget. Efter en tid upptäckte också en i bibliotekspersonalen i länet att översättningen till finska inte var riktigt korrekt. Vi hade inte haft en tanke på att översättningarna skulle behöva granskas. Brister i översättningar, även från en auktoriserad byrå, visade sig vara en inte helt ovanlig erfarenhet när vi rådgjorde med kulturkollegor. Ännu en lärdom för oss. Vill vi vara säkra på att det material som tas fram håller det vi vill lova gentemot mottagaren, då bör det också finnas språkkunniga inom vårt bibliotekssamarbete eller i dess närhet som kan granska resultatet.

Detta till trots är det ett viktigt arbete som vi har påbörjat och som vi vill bli bättre på. Vi behöver inkludera fler språk när vi kommunicerar bibliotekens tjänster och mycket av det material som tas fram skulle kunna delas och användas av fler. Ett exempel är Västernorrlands broschyr Språkjakten som vi använde när vi delade ut böcker och information om barns språkutveckling på olika språk till föräldrar förra året. Och nu går broschyren att trycka upp med det egna biblioteket som avsändare. Internationella biblioteket har också material tillgängligt för biblioteken att använda.

Birgitta_Markusson

Birgitta Markusson, länsbibliotekschef Norrbottens länsbibliotek. Foto: Erik Holmsted

Förresten, jag glömde nämna att det svenska teckenspråket har samma status som minoritetsspråken, ett språk det allmänna också ska skydda och främja. I Norrbotten har vi förmånen att ha en teckenspråkstolk anställd inom bibliotekssamarbetet. Och jag kan verkligen intyga att det underlättar!

Att nå varandra på olika språk har många utmaningar. Men varesig det handlar om ”google-translate” i mobilen eller en auktoriserad översättningsbyrå, är det en viktig station på vägen mot ett mer öppet och demokratiskt samhälle.

Text: Birgitta Markusson

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet