Samarbete stärker flerspråk

MÖLNDAL Ett samarbete mellan Mölndals stadsbibliotek och kommunens modersmålsenhet lyfter mångspråkiga medier. Det är ett sätt att synliggöra att flerspråk inte bara handlar om modersmålsundervisning i skolan.

– Jag ville synliggöra flerspråk i Mölndal. De som flyr från krig eller andra fasor, har inte massa böcker med sig. Jag vet hur det är när man inte hittar böcker på sitt eget språk och ville inte konservera tillgången till mångspråkig litteratur till skolans värld, säger Tanja Božić, chef för modersmålsenheten och initiativtagare till Modersmålsbiblioteket i Mölndal.

Modersmålsbiblioteket är idag en del av barnavdelningen på Mölndals stadsbibliotek. Samarbetet har gett ett extra tillskott till inköp av mångspråkiga medier och idag finns det böcker, ljudböcker och skivor på 28 olika språk.

Tanja Božić (tv) och Nina Hedberg jobbar för att höja medvetenheten kring flerspråk i Mölndals kommun. Foto: Helén Andersson.

Tanja Božić (tv) och Nina Hedberg jobbar för att höja medvetenheten kring flerspråk i Mölndals kommun. Foto: Helén Andersson.

Ringar på vattnet

Som ett led i samarbetet kommer också modersmålslärarna regelbundet till biblioteket med sina elever. Där får de en guidad tur genom hyllorna och en inblick i vad biblioteket kan erbjuda. Utöver detta har också biblioteket arrangerat sagostunder på olika språk och fortbildning i berättande för modersmålslärarna.

– Det är viktigt med berättande och att ta det på allvar. Det har också varit stort intresse. När vi hade sagostund på somaliska kom det 40 personer, säger Nina Hedberg, bibliotekarie på Mölndals stadsbibliotek och understryker vikten av att bygga relationer och få ringar på vattnet kring verksamheten.

– Modersmålslärarna kan komma med inköpsförslag. Men de har också bra nätverk där de kan sprida information om Modersmålsbiblioteket. Det gör att det inte bara blir en resurs för förskolebarn och elever, utan även föräldrar och vuxna. Vi kan se att det finns ett större intresse för de här böckerna. Först kommer eleverna och sedan kommer ofta föräldrarna hit med sina barn, säger Nina Hedberg vidare.

Till för alla

Samarbetets kärna är en utvecklingsgrupp där representanter från biblioteket och skolan systematiskt planerar och dokumenterar verksamheten kring Modersmålsbiblioteket. Barns språkutveckling är en viktig utgångspunkt för verksamheten. En av de aktiviteter man har genomfört inom ramen för Modersmålsbiblioteket är ”Drömboken”, där eleverna har samtalat och formulerat sina drömmar och de möjligheter flerspråk kan ge. Till hösten kommer man bland annat jobba med digitalt berättande. Medierna på olika språk och alla aktiviteter är ett sätt att möta den värld vi lever i och öka medvetenheten kring flerspråk.

– Flerspråk är en tillgång och det är viktigt att lyfta fram. Genom att bygga upp ett bestånd och synliggöra det i vår katalog och bland hyllorna, visar vi tydligare att biblioteket är till för alla. Genom våra aktiviteter når vi också fler. Det pratas mycket om mötesplats och jag tycker detta är ett väldigt bra exempel på en mötesplats, säger Nina Hedberg.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet