Nytt uppdrag för MTM

STOCKHOLM I dag beslutade regeringen att ge Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, i uppdrag att samordna och effektivisera distributionen av läns- och kommuntaltidningar. Det ska ske genom att inkludera dem i den existerande digitala taltidningsmodellen.

Det finns i Sverige cirka 50 läns- och kommunaltaltidningar som i dag distribueras via post på CD-skiva. Regeringen ger MTM i uppdrag att samordna och effektivisera denna distribution genom att etablera en gemensam internetbaserad distributionskanal.

Regeringen beviljar MTM 1,6 miljoner kronor för att kunna genomföra uppdraget som ska redovisas senast den 31 december 2016.

– Nu kommer användarna att kunna ta del av sina regionala nyheter samtidigt som de kan läsa sin dagstidning. Det blir lättare, enklare och mer kostnadseffektivt säger Roland Esaiasson, generaldirektör på MTM, i ett pressmeddelande.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet