Asylsökandes behov av bibliotek

STOCKHOLM Lagom till jul kommer en ny rapport där Regionbibliotek Stockholm låtit undersöka hur biblioteken tillfredsställer asylsökandes behov.
– Det görs redan mycket på biblioteken. Nu handlar det om att göra mer och mer strukturerat, säger Krister Hansson, före detta områdeschef, Regiobibliotek Stockholm.

För att ta reda på hur biblioteken tillfredsställer asylsökandes behov, har Regionbibliotek Stockholm låtit företaget Miklo göra strukturerade gruppintervjuer med asylsökande och med bibliotekarier från Stockholmsregionen.

Av de asylsökande som intervjuats uppgav ungefär tre av fyra att de är återkommande besökare på biblioteket och att biblioteken fyller en viktig funktion där de bland annat finner ro och aktiviteter i en annars ångestfylld tillvaro.

– Rapporten är viktig eftersom den ger inblick i några asylsökande och biblioteksmedarbetares erfarenheter. På så vis kan den vara ett underlag för biblioteken i deras fortsatta arbete med asylsökande, säger Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet