Regionalt stöd till kommunerna

GÖTEBORG Den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland har inte svarat på Kulturrådets enkät om tillgänglighet. Samtidigt pågår det ett aktivt arbete med att öka delaktigheten och skapa bättre tillgänglighet på bibliotek. Nu är den regionala biblioteksplanen under behandling. Där är tillgänglighetsaspekten ett prioriterat område.

Kultur i Väst står för den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland. Under förra året samlade Kulturrådet in uppgifter från samtliga regionala biblioteksverksamheter för sin rapport Kultur för alla – inget hinder 2015. Av totalt 20 regionala biblioteksverksamheter, svarade 17 på enkäten. Kultur i Väst var en av de verksamheter som inte svarade.

– Jag vet inte varför det blev så och känner inte igen att jag mottagit den här enkäten. Just nu svarar vi på ytterligare en enkät från Kulturrådet i ämnet, säger Bengt Källgren, enhetschef för avdelningen kultur och samhälle på Kultur i Väst.

Konsultativt stöd

Samtidigt pågår det ett aktivt främjandearbete inom ramen för tillgänglighetsfrågor. Kultur i Väst jobbar bland annat med konsultativt stöd och har också genomfört ett antal olika utbildningsinsatser.

– Vi har två konsulenter som jobbar med frågor som rör kultur och tillgänglighet. Kultur och tillgänglighet är ett prioriterat verksamhetsområde för Kultur i Väst. Uppdraget till Kultur i Väst sätter särskilt fokus på vidgat deltagande. Tillgänglighet för funktionsnedsatta är en viktig del av detta arbete, fortsätter Bengt Källgren.

Plan på gång

Den regionala biblioteksplanen är också under behandling och ska inom kort tas i regionens kulturnämnd. Där framgår också att Kultur i Väst ska verka för att folkbiblioteken ska vara relevanta och tillgängliga för alla.

– Den regionala biblioteksplanen befinner sig i en politisk process. Troligtvis kommer det ett beslut i regionens kulturnämnd innan årets slut. I planen anges vilka inriktningar den regionala biblioteksverksamheten ska ha under de kommande fyra åren. En av dessa inriktningar är tillgänglighet till biblioteket och dess verksamhet. I det här sammanhanget ska tillgänglighet uppfattas i vid mening. Det avser allt från lokalisering av biblioteket till öppettider, verksamhetens planering och tillgänglighet för människor med särskilda behov, exempelvis människor med funktionsnedsättning. Min förhoppning är att de aktiviteter som planeras utifrån biblioteksplanen ska främja tillgängligheten till biblioteken, säger Bengt Källgren.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet