noll27 nr 1 – yttrandefrihet

noll27_nr1_2016_sida_01Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. I vår globaliserade värld är yttrandefrihet en mänsklig rättighet som ständigt måste omförhandlas.

Ett högaktuellt område och tema på detta nummer av noll27 där du bland annat kan läsa om fristadssystemet för konstnärer och författare där Kerstin Brunnberg har regeringens uppdrag att främja fristadsarbetet i Sverige. Du kan också läsa om hur det regionala stödet fungerar till fristadskommuner, och du kan läsa om hur fristadsförfattaren Khaled Harara upplevt sina år i Sverige.

Kajsa Öberg- Lindsten har i många år översatt skönlitteratur från ryska till svenska. Läs om hennes arbete som sprider censurerade tankar.

Vi lanserar också två nya vinjetter, Utblick och På plats. Denna gången riktar vi utblicken mot Barcelona och vi är på plats när Malmö stadsbibliotek inviger sin nya barnavdelning Kanini. Tanken är att vi ska förena nationella utblickar med lokala händelser.

Du kan också läsa vad Kungliga biblioteket säger om open access, och på noll27.se kan du läsa om hur forskare förbättrar Wikipedia.

Profilen är före detta bibliotekschef på Deichmanske i Oslo och heter Kristin Danielsen, kåserar gör författaren Hanna Jedvik.

Trevlig läsning!

 

Ladda ner noll27 nr 1 2016 som pdf (2 mb)

Webbspecial

Innehåll

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet