Där generationer möts

Där generationer möts

Damen i trappen mittemot. Hon som brukar stanna på parkbänken mellan porten och apoteket för att vila. Hon stred en gång för land och frihet. Biblioteket i Igualada samlar stadens historia i en unik lokalsamling. Här såväl som i staden Esparraguera  några mil bort är ungas engagemang i fokus för bibliotekens verksamheter.

En timmes bilresa västerut från La Mina ligger Igualda. En gigantisk sax klipper upp stenläggningen på torget framför biblioteket. Staden har sina rötter i 1000-talet och var i begynnelsen en viktig knutpunkt på vägen till och från Barcelona. Under 1800-talet blomstrade textilindustrin i staden, vilket har satt sin prägel. Byggnaden som idag hyser biblioteket är en gammal textilfabrik. Den lokala historieskrivningen är också en central del av verksamheten bakom tegelfasaden.

– Vi har fått pengar för att digitalisera vår lokalsamling. Vi har sedan länge även jobbat med att samla in material och minnen i olika format. Vi bygger en bas för alla som vill veta hur det var förr, säger bibliotekschef Montse Lobato.

Skapar möten. Tidigare bibliotekschefen Teresa Miret drog igång arbetet med "Minnenas bibliotek". Ett sätt att knyta ihop generationer kring lokalhistorien i Igualada. Ett resultat av arbetet är bland annat en bok om livet i staden under spanska inbördeskriget. Nuvarande bibliotekschef Montse Lobato (th) driver nu arbetet vidare och ser det som viktigt att unga i en digital tid får kunskap om stadens historia. Foto: Fredrik Svedemyr

Skapar möten. Tidigare bibliotekschefen Teresa Miret drog igång arbetet med ”Minnenas bibliotek”. Ett sätt att knyta ihop generationer kring lokalhistorien i Igualada. Ett resultat av arbetet är bland annat en bok om livet i staden under spanska inbördeskriget. Nuvarande bibliotekschef Montse Lobato (th) driver nu arbetet vidare och ser det som viktigt att unga i en digital tid får kunskap om stadens historia. Foto: Fredrik Svedemyr

Livsöden

Det är inte många folkbibliotek i Spanien som har jobbat så pass djupt med lokalhistorien. Redan 2001 startade projektet ”Minnenas bibliotek”, som sedan dess har engagerat både personal och frivilliga. Varje år bestämmer personalen ett tema och samlar in material kring alltifrån recept, medicin, förbjudna lekar till riter i vardagen. Det kan handla om tidningsurklipp, foton eller andra fragment av folks minnen kring det specifika temat.

– Det är viktigt att söka samarbeten och göra folk delaktiga, säger Montse Lobato samtidigt som hon bläddrar i ett tidningslägg, där gulnande sidor vittnar om frusna ögonblick i inbördeskrigets tid.

Mellan generationer

Under åren har biblioteket samarbetat med skolan. Bland annat har gymnasieelever jobbat med muntliga källor i sitt skolarbete. På biblioteket fick de en tvådagarskurs i grundläggande vetenskaplig metodik, hur man intervjuar och strukturerar ett material. Det mynnade senare ut i en guide. Allt för att kunna samla in berättelser och annat historiskt material med anknytning till Igualada och ett givet tema. På en annan skola fick elever intervjua sina far- och morföräldrar om hur det var att fira jul, gå i skolan och vara med kompisar. Material som idag är en del av lokalsamlingen och ger framtiden en samlad bild av tidigare barndomar. Materialet i sig har naturligtvis ett stort värde för stadens historieskrivning. Samtidigt handlar en del av ”Minnenas bibliotek” om att skapa band mellan olika generationer. Unga möter äldre och får kunskap om livsöden och skeden som präglat Igualada genom tiden. Ett resultat av denna ambition är en bok om spanska inbördeskriget. Frivilliga ungdomar har samlat in fotografier, dokument och intervjuat personer som var med i Igualada mellan åren 1936-1939. Boken speglar vardagen för dem som genomlevde denna traumatiska tid och presenterades på 70-årsdagen av inbördeskriget i samband med en utställning på biblioteket.

– För många ungdomar är detta en ganska okänd vardag. I en global värld är det viktigt att lyfta lokalhistorien, fortsätter Montse Lobato

I Esparreguera jobbar biblioteket med att involvera barn och unga i sina verksamheten. Bibliotekschef i Esparreguera, Carla Canongia tycker det är viktigt att göra barn och unga delaktiga i planeringen av olika aktiviteter. Foto: Fredrik Svedemyr

I Esparreguera jobbar biblioteket med att involvera barn och unga i sina verksamheten. Bibliotekschef i Esparreguera, Carla Canongia tycker det är viktigt att göra barn och unga delaktiga i planeringen av olika aktiviteter. Foto: Fredrik Svedemyr

I en annan stad

Att spinna band mellan generationer och bygga kunskap om lokalahistorien är ytterligare ett exempel på hur biblioteket kan ha en stor betydelse i den lokala samhällsutvecklingen. På väg tillbaka mot Barcelona, passerar vi berget Montserrat, där klostret Santa María Montserrat ligger insprängt bland klipporna. Tjugo minuter senare rullar vi in Esparreguera. En liten stad med dryga 20 000 invånare. Biblioteket invigdes för två år sedan och är ett exempel på ett bibliotek med förhållandevis mycket resurser. I provinsen Barcelona förser motsvarigheten till våra läns- och regionbibliotek de lokala biblioteken med ett basutbud av medier. Resten av varje satsad Euro kommer från respektive kommun. Därför kan också standarden och tillgången på medier skilja sig åt mellan olika bibliotek runtom i provinsen. I Esparreguera har de lokala politikerna valt att satsa något mer. Här finns allt från multimediaverkstäder till odlingar på taket. Programutbudet bjuder in till såväl läxhjälp, som workshops inför stadens olika festivaler.

– Vi har aktiviteter inför festivalerna. Det är ett sätt att visa att biblioteket är del av stadens festligheter och bjuda in folk, säger bibliotekschef Carla Canongia.

Biblioteket har ett tydligt fokus kring att stärka barn och unga i deras tillvaro. För de lite yngre barnen jobbar man bland annat med litterära laboratorium.

– Det är för familjer. Vi vet aldrig vad det blir och det är barnen själva som är huvudrollsinnehavarna. De får utforska en bok och sedan skapa något utifrån berättelsen. Det kan vara en tavla eller något de bygger, berättar Carla Canongia.

Framtiden

I den stora aulan pågår en filmvisning. Barn i 12-års åldern har spelat in boktips som de ska publicera på webben. Nu visar det upp sina klipp för varandra och sina familjer. Oavsett om det handlar om filmade boktips eller workshop i programmering för unga, är det viktigt att hitta rätt kanaler för att nå ut till stadens unga.

– Vi kommunicerar mycket via mobilen och skickar meddelanden. Det är viktigt att vi talar samma språk och anpassar våra aktiviteter efter hur de ligger till med skolarbete och annat. Vi försöker så långt det går att involvera dem i vår planering. Det finns bibliotek som inte är medvetna om betydelsen av att involvera unga. Jag tycker det är fantastiskt roligt att jobba med barn och unga. De är framtiden, säger Carla Canongia.

FAKTA

Provinsen Barcelona har ca 5,5 miljoner invånare och 311 kommuner. Provinsen är också en politisk nivå med en motsvarighet till våra läns- och regionbibliotek, ”Gerènica de Serveis de Biblioteques”.

De jobbar dels konsultativt med att exempelvis utveckla samlingarna, läsfrämjande, digitalisering och utvärdering. De har även möjlighet att bistå med personal och står för nio bokbussar som når 102 kommuner och 167 114 invånare.

Det finns totalt 226 bibliotek i provinsen, varav 40 i Barcelona stad.

1 400 anställda

5 400 datorer för allmänheten

2,6 miljoner invånare har bibliotekskort

Under förra året hade biblioteken 18,7 miljoner fysiska besök och 13,6 miljoner digitala.

Biblioteken registrerade totalt 12,5 miljoner utlån.

Källa: Diputación Barcelona

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet