esparreguera

I Esparreguera jobbar biblioteket med att involvera barn och unga i sina verksamheten. Bibliotekschef i Esparreguera, Carla Canongia tycker det är viktigt att göra barn och unga delaktiga i planeringen av olika aktiviteter. Foto: Fredrik Svedemyr

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet