lamina

Frivilliga Bibliotek är långt ifrån en självklarhet. Många av invånarna i kvarteret La Mina norr om centrala Barcelona är ovana biblioteksbesökare. Bibliotekschef Montse Espuga (th i mitten) arbetar mycket med att skapa en medvetenhet och etablera biblioteket som en resurs i stadsdelen. Ett arbete som också kräver samverkan med frivilliga krafter. Josep Maria Monferrer (tv i mitten) är en av de frivilliga. Han lär bland annat vuxna att läsa och har fått pris för sitt engagemang i stadsdelen. Foto: Fredrik Svedemyr

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet