usagt1

Unga röster I Oslo har Diechmanske bibliotek valt att skapa en arena för ungdomar att debattera. En arbetsgrupp på ett tiotal ungdomar riggar allt inför och under varje debatt. Ungdomarna får också betalt för sitt engagemang. Foto: Fredrik Svedemyr

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se