kanini1

För alla barn Kanini är Malmö stadsbiblioteks nya barnavdelning för alla mellan noll och åtta år. Här finns avdelningarna Gryningen för de minsta, Skymningen för de mellan fyra och fem år och Skuggan för de mellan sex och åtta år. Avdelningen Regnbågen är en verkstad för digitalt och fysiskt skapande, Grottan är en plats för filmvisning och lässtunder, och i Bokskogen finns en picknickglänta. Foto: Helén Andersson

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet