bibliotekariepanel

Karin Gulliksson biblioteksansvarig i Bjurholm, Anja Dahlstedt, bibliotekschef i Botkyrka, Peter Alsbjer, länsbibliotekarie i Örebro och Claes Lennartsson från Högskolan i Borås diskuterar bibliotekariekompetensen under dagen Bibliotekarien är död! Länge leve bibliotekarien! Dagen gick av stapeln igår på Folkets bio i kulturhuset Väven och arrangerades av Svensk biblioteksförening, Regionförening Västerbotten, Umeå stadsbibliotek, Umeå universitetsbibliotek och Länsbiblioteket i Västerbotten, Region Västerbotten. Foto: Fredrik Svedemyr

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet