daniel_forsman

Prisbelönt Bibliotekschef Daniel Forsman har tillsammans med personalen gjort en resa. Ett utvecklingsinriktat och användarcentrerat arbetssätt, har varit tydliga ingredienser i recepten bakom bibliotekets tjänster. Chalmers bibliotek fick utmärkelsen Årets bibliotek för sin strategiska roll för forskning och utbildning. FOTO: Fredrik Svedemyr

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet