tine_jorgensen

Resursbrist Alla bibliotek i Danmark har idag inte tillräckligt med resurser för att möta behoven i folkskolan.  – Inom Bibliotekarfobundet diskuterar vi just nu vad som händer med servicen till andra biblioteksbesökare när bibliotekarien försvinner till skolan, säger Tine Jörgensen. FOTO: Helén Andersson

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet