brit_stakston

Förståelse Brit Stakston säger att hon vill hjälpa till att ta bort rädslorna kring digitalisering.  – Jag har en enkel pedagogisk utgångspunkt som är att du kan inte förändra något om du inte förstår. Vi måste alla vara väldigt aktiva och faktiskt se hur mycket positivt som finns. Foto: Helén Andersson

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet