cecilia_garden

Förhållningssätt Cecilia Gärdén menar att ett kritiskt förhållningssätt är synnerligen viktigt i ett förändringsarbete.  – Ibland kan man säkert känna att ”kan vi förändra klart nu så vi får arbeta”. Men den tiden är förbi och man får lära sig att det är så arbetslivet ser ut. FOTO: Helén Andersson

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet