peter_bjorkman

Bred bemärkelse Peter Björkman tycker det är viktigt att se att litteratur intresserar fler grupper än de som redan har koll på litteratur, författare och nya böcker.  – Ska man jobba med sådana här saker kräver det att man angriper litteratur på helt andra premisser och det kräver rätt mycket arbete att etablera kontakt och inleda samarbeten. FOTO: Helén Andersson

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet