henrik_knoop

Poäng Hans Henrik Knoop menar att lärande och trivsel är två sidor av samma sak. Att du har det bättre om du lär dig något än om du inte gör det.  – Det är världens enklaste poäng: Du presterar bäst när du har det bra. FOTO: Helén Andersson

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet