noll27 nr2 – lärande

noll27_2-2016Lärande innebär olika saker beroende på vem vi är, vilket sammanhang vi använder ordet i och vilket syfte vi har med vårt lärande. I decembernumret av noll27 tar vi ett brett grepp om begreppet lärande och du kan bland annat läsa om gränslöst lärande med makerspace i Vaggeryd, om barnhack på stadsbiblioteket i Göteborg, om läsecirkel för läsovana vuxna och om agilt arbetssätt på Chalmers bibliotek. Du kan också läsa om en värld full av lärande i Danmark, om forskning som verktyg i en lärande organisation, om IFLAs nya riktlinjer för kompetensutveckling och om vad Brit Stakston säger om digital kompetens.

Utblick har besökt Rwanda där BHS är med och gör landet till en forskningsnation, Profilen heter Hannah Graffiths och jobbar med kreativt skapande och kåserar gör denna gång författaren Peter Ekberg.

Redaktionen önskar alla läsare en Riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 2017!

Ladda ner noll27 nr 2 2016 som pdf (2 mb)

Webbspecial

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet