johanna_johansson

Språk Göteborgs stadsbibliotek kör barnhack för nio till tolvåringar. Det är ett sätt att introducera barn i ett av vår samtids viktigaste språk, programmering. Hanna Johansson (ner till höger) guidar tillsammans med kollegorna Rebecka Odin Ekström och Josefin Lindblom barnen i Scratch. Det är ett språk som är framtaget just för att skapa förståelse för hur datorer fungerar. Foto: Fredrik Svedemyr.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet