hanna_griffiths

Synergieffekt Hanna Griffiths betonar att målet med verksamheten Skapa inte är att skapa en publik.  – Kommer någon hit och köper en biljett blir jag glad, men det är helt ok att inte göra det också. FOTO: Helén Andersson

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet