rwanda

Sidas forskningsstödprogram Research Training Partnership Programme organiserar forskningssamarbeten med lärosäten i en rad olika utvecklingsländer. Bibliotekshögskolan i Borås är tillsammans med biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola involverat i programmet för Rwanda. FOTO: Joakim Rådström

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se