rwanda

Sidas forskningsstödprogram Research Training Partnership Programme organiserar forskningssamarbeten med lärosäten i en rad olika utvecklingsländer. Bibliotekshögskolan i Borås är tillsammans med biblioteket vid Blekinge Tekniska Högskola involverat i programmet för Rwanda. FOTO: Joakim Rådström

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet