Blickar nyfiket mot framtiden

Hans titel är Generaldirektör. En titel han själv tycker känns gammalmodig och sällan använder.
– Jag är ju myndighetschef, säger Magnus Larsson, myndighetschef för Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Trots att det gått knappt sex månader sedan Magnus Larsson började sitt nya jobb som chef för MTM, visar han hemvant runt på myndigheten och hälsar bekant på alla medarbetare. Han är stolt över kontoret och berättar om detaljer som färgsättningar och golvmaterial. Så småningom kommer vi till det kontorsrum han tilldelades när han började sitt jobb, ett rum som nu står tomt eftersom han föredrar att vara mer tillgänglig och numera sitter i det öppna kontorslandskapet.
– Det var ingen som liksom hade vägarna förbi och tittade in på mitt rum, så jag bytte plats, säger han medan vi sätter oss i det övergivna kontorsrummet.
– Här är det ingen som stör, lovar han leende.

100 dagar

Magnus Larsson har ägnat sina första månader på MTM åt att lära sig myndighetens arbete. Han säger att han befinner sig i en lärprocess som bara har börjat och att det är en nödvändig process för att han ska kunna vara med och leda myndigheten.
– Medarbetarna sade till mig att jag hade ett år på mig att lära mig tillräckligt mycket. De har ändrat det till 100 dagar, skrattar han och poängterar att han aldrig kommer att bli lika duktig som medarbetare inom enskilda områden, att det inte heller är tanken, men att han måste skaffa sig kunskaper i större utsträckning.
– Samtalen direkt med medarbetare under den här första tiden har gett mig mest och jag har lärt mig en del. Men jag kommer att behöva lära mig mycket mer.

Tillgänglighet

Närmast kommer Magnus Larsson från den mindre Myndigheten för press, radio och tv där han i sin roll som Generaldirektör bland annat jobbade med de krav som gäller för tillgänglighet framförallt till tv.
– Under den här tiden lärde jag mig att det finns en enda viktig utgångspunkt när man jobbar med tillgänglighetsfrågor, och det är att man alltid måste utgå från användarens behov. Därefter kan du börja med kravställandet och arbeta med produktion för att tillgodose behoven.
Till skillnad från tillgänglighetsarbetet på Myndigheten för press, radio och tv, har MTM en helt annan typ av tillgänglighetstjänster där det handlar om tillgänglighetsprodukter som till exempel talböcker, taktila böcker, lättläst och punktskrift. Men, menar Magnus Larsson, utgångspunkten är den samma.
– Att se till att alla människor oavsett förutsättning kan tillgodogöra sig medier som på MTM utgår från läsningen.
MTM är också en betydligt större myndighet än den mindre Myndigheten för press, radio och tv, har ett bredare uppdrag och många yrkesgrupper inom verksamheten. Magnus Larssons första intryck är att det är en verksamhet som till stor del drivs av mycket kunskap och ett engagemang för uppgiften och för användaren.
– Det tror jag är unikt, att man har det engagemanget och den känslan för sitt arbete och för arbetsuppgiften.
Idag är MTMs vision ett samhälle där alla medier är tillgängliga. Att alla oavsett förutsättningar ska ha möjligheten och rätten till läsning. En enkel och tydlig vision och ett uppdrag som Magnus Larsson tror kommer att hålla ett tag. Trots det kommer MTM under våren att påbörja ett större strategiarbete där man ska titta närmre på hur uppdraget är definierat.
– MTM ska ju vara ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier. Men vad innebär det och vad behöver vi göra på några års sikt. Det är som en strategisk plan för framtiden där både samarbetspartner, brukarråd och alla medarbetare kommer att inkluderas. Att vi jobbar ihop är viktigt för mig.

Utveckling

Magnus Larsson tror starkt på samarbete. Hans egen hypotes är att det var enklare förr när man kunde jobba i sitt eget lilla stuprör, men att den tiden definitivt är förbi.
– Det går inte idag och vi på MTM känner det väldigt tydligt bland annat när det gäller teknikutveckling. Vi har ju inte obegränsade resurser och det finns andra som vill driva utvecklingen. Så det finns ett behov, ett intresse och ett ömsesidigt beroende från många håll att fortsätta utveckla tillsammans.
De samarbeten han tänker på är bland annat med andra myndigheter och organisationer inom brukarrådet. Men också bokförlag och förläggarförening när det framförallt gäller utvecklingen av publiceringsverktyg som ePub3. Här, säger Magnus Larsson, ligger MTM i startgroparna och har påbörjat en verksamhet kring detta.
– Att tänka in tillgänglighet redan från början tror jag är framtiden, utvecklingen går i den riktningen. Så jag tror mycket handlar om hur vi tillsammans med förlagen kan hitta in i den framtiden och hitta tekniken.

Framtid

Magnus Larsson ser MTMs arbete ur både ett samhälls- och ett individuellt perspektiv. På en samhällsnivå handlar det om att skapa förutsättningar för att skapa en väl fungerande demokrati där alla är delaktiga. På individnivå handlar det om att genom tillgång till tillgängliga medier kunna nå sina drömmar. Både på fritid, i skolan och på jobbet.
Mellan 600 000 och en miljon personer i Sverige bedöms ha behov av MTMs tjänster och Magnus Larsson skulle gärna vilja nå fler, att MTM blir ännu bättre på att alla personer får det de behöver och att man arbetar bättre med tillgänglighet redan från början.
– Här är biblioteken navet som når och identifierar många av dessa personer. Utan biblioteken hade det inte fungerat. Men jag tror att om vi ska nå en större målgrupp kanske den kommersiella marknaden måste ta hand om det bättre. Sedan kommer det alltid att finnas grupper som inte kan nås genom en kommersiell utgivning, så MTM kommer alltid att ha en roll att fylla. Men den kanske kommer att förändras över tid utifrån hur marknad och teknik utvecklas.
– Bäst hade det ju varit om det finns en framtid utan att MTMs tjänster behövs. Fast det kan jag ju inte säga till medarbetarna nu, skrattar han och kommer plötsligt på att han glömt fråga om jag vill ha kaffe.
– Vad genant, säger han. Jag vet ju var det finns.

FAKTA

Namn: Magnus Larsson
Ålder: 49 år
Familj: Fru och två barn
Utbildning: Juristexamen
Tidigare jobb: Direktör på Granskningsnämnden för radio och tv, vikarierande generaldirektör på Radio- och tv-verket och generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv.
Vad gör du när du inte jobbar: Är med familjen, umgås med hunden och lagar mycket mat, helst från grunden med bra råvaror. Och så cyklar jag väldigt mycket. Till och från jobbet varje dag och långlopp som Cykelvasan och liknande.
Vad läser du just nu: Jag läser om en av mina absoluta favoriter; Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf.
I vilket format läser du: Svartskrift. Jag har Legimusappen i telefonen, men den använder jag bara i arbetet.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet