noll27 nr 1 – Tillgång till litteratur

 

Enligt riksdagens nationella mål för litteratur- och läsfrämjande ska alla i Sverige, oavsett bakgrund och förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

I årets första nummer av noll27 tittar vi på hur tillgången till litteratur ser ut för olika målgrupper och du kan bland annat läsa om förlaget En bok för alla, om visor och ramsor på Youtube och om det ökande ljudbokslyssnandet. Du kan också läsa om relationen mellan e-boken och biblioteken, om vad som hänt med Marrakeshavtalet och om Biblioterapi för en bättre hälsa.

Noll27 har också gjort nedslag på några meröppna bibliotek och tagit del av en bokcirkel i Göteborg.

Utblick har besökt Serbien där bokprojekt bekämpar fördomar. Profil är MTMs nya generaldirektör Magnus Larsson och kåserar gör författaren och journalisten Ulf Benkel.

 

Ladda ner noll27 nr 1 2017 som pdf (2 mb)

Webbspecial

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet