Sångstund på Youtube

Sångstund på Youtube

Varje barn som föds i Västra Götalandsregionen får ett exemplar av En bok för allas antologi De små barnens bok. Sedan i höstas finns sånger och ramsor ur boken som filmer på Youtube.
– Vi tog ett nytt grepp för att fler ska kunna läsa boken och sjunga med i sångerna, säger Katarina Larson, projektledare och koordinator på Kultur i Väst.

När Katarina Larson förra hösten fick i uppdrag av Kultur i Väst att titta på relationen mellan flerspråkighet och antologin De små barnens bok, började hon med att ta kontakt med Mammaforum i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Där träffas regelbundet mammor och några doulor och tillsammans med Katarina Larson tittade de på antologin.
– Det var en väldigt blandad grupp med både analfabeter och högutbildade kvinnor, men alla var överens om att en antologi är ett svårare bokformat. Många har inte stött på formatet med blandningen av utdrag ur sagor, ramsor, bilder och sånger tidigare. För dem har en berättelse en början, ett mitt och ett slut, och antologiformatet gjorde dem förvirrade, säger Katarina Larson, som snart också förstod att Youtube är en stor och betydande informationskanal. Det är här många hämtar sin information och det är här man tillsammans med sina barn ibland tittar på svenska småbarnssånger för att lära sig svenska.
– Jag blev väldigt överraskad att Youtube är en så stark och betydande kanal. Även de som inte kan läsa lär sig strategier för att hitta information där.

Sångstund på Youtube

Insikten om att många inte ens öppnade antologin, och insikten om Youtubes betydelse, gjorde att idén till filmade inslag på Youtube föddes. Katarina Larson tog kontakt med musikpedagogen Teresa Hedborg som bland annat är verksam på förskolorna i stadsdelen Hammarkullen i Göteborg.
– Det är inga tjusiga filmer utan filmer inspelade under en helt vanlig sångstund på förskolan där barn tillsammans med Teresa Hedborg sjunger och leker fram ramsor och sånger ur antologin. Tanken är att man liksom ska komma rakt in i sångstunden och att man ska känna sig hemma och kunna delta själv, säger Katarina Larson och berättar att alla sånger och ramsor är textade för att tittaren lättare ska kunna följa med. Och, fortsätter hon, när vi spelade upp filmerna på Mammaforum sjöng alla med direkt och tyckte att det var jättekul.
– För det framgick ju faktiskt inte heller någonstans tidigare, hur sångerna och ramsorna låter.

Bokmärken, presentkort och intervjuer

För att nå föräldrar följer det numera med ett bokmärke när antologin delas ut. På bokmärket finns information om filmerna på Youtube och med texten Sjung med, på sju olika språk.
– På vissa ställen delas antologin ut av BVC vid första hembesöket, men i vissa fall får föräldern ett presentkort på BVC som de ska ta med sig till biblioteket för att få antologin. På presentkortet finns också en enkel information om filmerna på samma sju språk, berättar Katarina Larson.
Målsättningen med filmerna på Youtube är att nå föräldrar som inte har svenska som sitt förstaspråk, eller som inte är så vana vid att läsa. För ytterligare inspiration finns också inspelade intervjuer om flerspråkighet med doulorna på Mammaforum. Och filmerna når ut.
– En av filmerna är sången Björnen sover. Den har redan mer än tusen visningar, säger Katarina Larson nöjt.

FAKTA

De små barnens bok på YouTube:
kulturivast.se/desmabarnensbok

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet