Status quo för e-boken på biblioteken

Maria Jacobsson

Maria Jacobsson

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i uppdrag att under 2016–2019arbeta för att folkbiblioteken i Sverige ska kunna erbjuda stor tillgång till e-böcker. Utredning pågår och förhoppningen är att det finns ett upphandlingsuppdrag till nytt ramavtal sommaren 2017.

Just nu tittar SKLs bolag Kommentus AB på hur upphandling och distribution av e-boken till biblioteken bäst ska ske. De tittar på olika möjligheter som upphandling direkt med förlag eller via distributör, och på möjligheten att göra en upphandling när det bara finns en leverantör.
– Om branschen ser att det finns en leverantör som förhandlar och gör upphandlingar för alla kommuner, kanske andra aktörer vaknar och också kommer igång. Det måste finnas ett samspel mellan bransch och inköpare och vi måste hitta en nivå som är rimlig för båda parter, säger Maria Jacobsson, handläggare SKL.
– SKL kommer förhoppningsvis kunna erbjuda kommunerna att via Kommentus att köpa in e-böcker via ett upphandlat ramavtal. Sedan väljer ju kommunen själv om de vill haka på eller göra en egen upphandling.

Brytningstid

Parallellt med SKL och Kommentus har arbetsgruppen runt nationella biblioteksstrategin ställt en fråga till Statskontoret via Kulturdepartementet om att det kanske är Kungliga Biblioteket, KB, som ska göra upphandlingar för bibliotekens räkning. En lösning SKL tycker skulle vara bra.
– Bara vi hittar en lösning är det bra och KB kan ta ett helhetsgrepp även när det gäller högskole- och universitetsbibliotek, säger Maria Jacobsson som lovar att SKL trots detta inte kommer att släppa frågan, men att det kommer att ta lite tid innan Kommentus är färdig med sin utredning.
Ytterligare en faktor som kan komma att spela roll för e-boken på biblioteken är EU-kommissionens förslag att redan i år föreslå en sänkning av momsen på elektroniska publikationer. Vilket i Sverige skulle innebära en sänkning av momsen från 25 procent till sex procent på en e-bok.
– Vi är definitivt i en brytningstid och det finns olika utmaningar och många hinder på vägen. Dessutom är det ett område som utvecklas snabbt och det händer saker hela tiden, säger Maria Jacobsson som önskar sig engagemang och mod från biblioteken att våga testa olika vägar och nya grepp.
– Jag tror att digitaliseringen på biblioteken handlar om så mycket mer än om e-böcker, och förr eller senare kommer övergången. Risken finns då att det blir som med musiken, att en annan aktör tar bollen. Och vilken roll ska biblioteken spela då?

FAKTA

Under 2014–2015 slöt SKL en överenskommelse med sex bokförlag som innebar en prismodell för utlån av e-böcker på folkbiblioteken. Priset för utlån varierade mellan olika titlar där den genomsnittliga kostnaden per utlån blev cirka 20 kronor. Modellen provades fram till november 2015.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet