Arbetet för öppenhet på biblioteket fortsätter

Årets Halmstadkonferens 22-24 mars hade en aktuell fråga som rubrik: Ska allt finnas i allas bibliotek? En av deltagarna på konferensen var Mia-Marika Andin, nyanställd på Kultur i Väst som konsulent för bibliotek med inriktning på media och mångspråk.
– Programmet är högaktuellt för biblioteken, säger hon.Mia-Marika Andin

Jack Werner, känd som Viralgranskaren, gav en uppskattad inledningsföreläsning om vandringssägner på nätet och hur man genomskådar dem istället för att dela vidare. Hans bästa tips är att googla inte bara namnen på personerna som det berättas om utan också bilderna för att se om källan pålitlig. Det går också bra att ringa sin lokaltidning eller polisen på 114 14 i hela landet.
Bokmässans vd Maria Källsson berättade om sitt arbete och sina tankar och känslor under stormen som följde när Nya Tider ansökte om att få ställa ut på mässan 2016.
– Omskakad, uppskakad och lite rädd när jag fick höra att jag är värdelös och en sopa, det är svårt att stå emot, säger Maria Källsson.
Flera föreläsare delade med sig av goda exempel på integration i praktiken, till exempel Anna-Karin Albertsson, bibliotekschef, och Kajsa Åberg, bibliotekarie, som berättade om projektet Biblioteken i Varberg mot rasism.
– Vi brukar vara för saker på bibliotek, men här var vi mot, säger Kajsa Åberg.
Reinert Mithassel, chef för Töyens bibliotek i Oslo, berättar om hur han och hans kollegor arbetar på Norges enda fristående bibliotek för barn och unga. En annan föreläsare var Anna Fåhraeus, lektor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Halmstad, som talade om vikten av det metakognitiva perspektivet när vi ska använda fokusgrupper för att få reda på vad olika grupper behöver och vill ha.

Mångspråk

Mia-Marika Andin kommer från Borås stadsbibliotek till Kultur i Väst. I Borås har hon arbetat som bibliotekarie i drygt fyra år med inriktning på mångspråk och nationella minoriteter. Halmstadkonferensen 2017 är hennes första.
– Jag tar med mig mycket inspiration från de projekt som vi har hört om, till exempel hur Varberg tagit ställning mot rasism och hur Töyen gått utanför ramarna och skapat något nytt, säger Mia-Marika Andin och fortsätter: Det är många bibliotek både i Sverige och i Norge som har råkat ut för påtryckningar från i det här fallet högerextrema krafter. Här är det viktigt att biblioteken har verktyg för att kunna handskas med dessa påtryckningar, allt från att högerextrema krafter försöker påverka programverksamheten till hur bibliotekarierna ska göra sitt urval vid inköp av medier.
Mia-Marika Andin började jobba på Kultur i Väst i mitten av februari och ser fram emot vårens planerade arrangemang.
– Jag har kallat till en första nätverksträff för mångspråk på bibliotek, den 2 juni i Göteborg. Där kommer vi diskutera bland annat hur vi ska nätverka i Västra Götaland och vilka frågor som är viktiga.
På agendan har Mia-Marika Andin också, tillsammans med Cecilia Gärdén, ny konsulent för bibliotekens lärande och verksamhetsutveckling på Kultur i Väst, en halvdag för mediestrategiskt arbete för att kunna handskas med precis de frågor som varit på agendan under Halmstadkonferensen.

Författare

Elisabeth Ekström

Elisabeth Ekström, journalist
0703 492154

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se