Nyskapande festival

Nyskapande festival

Konferensen Readme arrangerades förra veckan för fjärde året i rad. I år med tema Utanförskap, och i år för första gången som en del av nystartade stadsfestivalen Malmö Litteraturfestival.

Readme är konferensen som lyfter aktuella samhällsfrågor med målet att få saker att hända och förändras. År efter år lockar konferensen hundratals deltagare från skolor, bibliotek och bok- och mediavärlden för att under en dag diskutera dessa samhällsfrågor ur ett läs- och kunskapsperspektiv.

– Vi som gör Readme vill förändra samhället till det bättre. Så enkelt är det, säger Anders Mildner från företaget Altitude Meetings och arrangör av Readme.

Utanförskap

Som vanligt bjöd Readme på ett blandat, intressant och högaktuellt program med utgångspunkt i vilka som har tillgång till läsning, kunskap och information. Dagen var uppdelad under rubriker som samtiden och migranterna, en definition av begreppet utanförskap, samtal om vad det är som föder radikalism och intervjuer med såväl journalister, författare och forskare om olika möten och träffpunkter, om visionära kommuner, om mediers betydelse och vad vi kan lära av historien.

Längst och varmast applåder fick Gloria Ray Karlmark ta emot när hon berättade om hur det var när hon som en av nio afroamerikanska studenter lyckades börja studera på en rassegregerad skola i Arkansas år 1957.

– Tyvärr ser jag historien upprepa sig och jag tänker oh nej, inte en gång till, säger hon med emfas.

 Organisk festival

Sedan Readme startade i Lund för fyra år sedan har det funnits en idé om att konferensen borde ligga i anslutning till en festival för att kunna dra nytta av varandra och för att nå en större publik. Anders Mildner menar att om Readme har som mål att förändra samhället räcker det inte med att ordna en konferens, det måste finnas en större delaktighet i samtalet om de här frågorna

– Årets tema utanförskap är antagligen vår tids viktigaste fråga att diskutera och att få fler inbegripna i det samtalet är oerhört viktigt. Framförallt för de röster som aldrig hörs, nämligen de som befinner sig i ett utanförskap.

Malmö litteraturfestival skiljer sig organisatoriskt mot andra litteraturfestivaler genom att vara en icke centralstyrd stadsfestival med ett kollektivt arbetssätt där alla kulturaktörer i staden varit välkomna och jobba med ett gemensamt mål och att gemensamt skapa ett program.

– Det blev ett väldigt stort totalt engagemang och en stor bredd på såväl program som rent geografiskt i staden, säger Anders Mildner som kallar festivalen för en organisk festival där den kollektiv samordningen, förutom ett brett och intressant program, gör att kostnaderna för att åstadkomma detta är ganska låga och vinsterna väldigt många.

– Och för mig personligen, som initiativtagare till festivalen, vill jag peka på att kollaborativa arbetsmetoder har många vinster, att vi kan komma längre tillsammans än vad vi gör var och en för sig. Men viktigast är ändå att litteraturen får möjligheter att spela en större roll i samhällsdebatten.

Anders Mildner och organisationen bakom Readme hoppas att Malmö litteraturfestival ska växa och bli en återkommande festival.

– Vår vision är ju att Malmö litteraturfestival skulle kunna bli en motsvarighet till Bokmässan i Göteborg. Där Bokmässan är branschmötet, så är vi samhällsdiskussionen.

 

FAKTA

Ta del av konferensen Readme på Facebook www.facebook.com/readmeconf/?fref=ts

Konferensen Readme arrangeras av Altitude Meetings i samarbete med Axiell och Malmö högskola.

Malmö litteraturfestival pågick mellan den 25 och 29 mars.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet