noll27 nr 2 – Andra arenor

Att hitta till biblioteket och till böckerna kan ibland te sig som en lång resa. Då kan litteratur på andra platser, andra arenor, fungera som inspiration och vara till stor hjälp.

Noll27 skriver om några av dessa andra arenor som till exempel kan vara bibliotekspoddar, litteraturkryssningar eller perrongbibliotek och bokskåp. Vi berättar också om appen Bibblix som vill bli nationell, och om Biblo, de danska bibliotekens nya webb för barn. Du kan också läsa om den digitala bokbussen i Motala, om Sjömansbiblioteket i Göteborg och om projektet Gränslös läsning i Borås.

Utblick har besökt staden Ivano-Frankivsk i Ukraina där bibliotek kommit att bli en viktig faktor för samhällsutvecklingen. Profilen lever med en passion för ord och heter Annika Koldenius, kåserar gör aktivisten, skådespelaren och musikern Maxida Märak.

 

Ladda ner noll27 nr 1 2017 som pdf (2 mb)

Webbspecial

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet