noll27 nr3 – Lusten till läsning

Samma dag som detta nummer av noll27 gick till tryck, nåddes vi av nyheten att regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under tre år för att öka utbud och tillgänglighet av biblioteksverksamhet i hela landet. Större tillgänglighet gör förhoppningsvis att fler får tillgång till bibliotekens verksamhet som till exempel litteratur- och läsfrämjande insatser.

Men redan nu görs det mycket som handlar om litteratur och lusten till densamma och om en del av det kan du läsa i det här numret. Bland annat skriver vi om de litteraturevenemang som i år konkurrerar med Bokmässan i Göteborg. Noll27 har följt med Bokbåten i Stockholms skärgård och besökt biblioteket i Sundborn som byborna tog över när kommunen ville lägga ner.  Du kan läsa om att synen på datorspel och läsning håller på att förändras, i en enkät om kvalitet, smak och läsupplevelse får du veta vad en bra bok är, och vi uppmärksammar Barnens bibliotek som fyller 21 år.

Utblick har besökt staden Wroclaw i Polen där biblioteken söker egen väg i en ny värld. Profilen heter Maria Lundström och kåserar gör författaren Johan Theorin.

 

Ladda ner noll27 nr 3 som pdf (2 mb)

Webbspecial

  Innehåll

  Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

  Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

  Postadress

  Regionens hus
  405 44 Göteborg

  Besöksadress

  Bergslagsgatan 2
  411 04 Göteborg

  Telefon

  031-333 51 00 (växel)
  010-441 42 00 (växel)

  E-post

  redaktionen@noll27.se
  Tillgänglighet