Flytande organisation i Esbo

Flytande organisation i Esbo

Finlands nya bibliotekslag gjorde det möjligt för Esbo stadsbibliotek att byta yrkestitlar och tjänstebeskrivningar på bibliotekens anställda. Nu tar de ett steg till och funderar på en flytande organisation som en framtida möjlighet.

Finlands nya bibliotekslag säger bland annat att Allmänna bibliotek ska ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsområdet och tillräckligt många andra anställda. En formulering som på många håll vållat en viss oro, men som Eeva Jäppinen, bibliotekstjänstchef i Esbo, såg som en möjlighet att fokusera på biblioteket som mötesplats. För att göra detta beslöt hon tillsammans med bibliotekets ledningsgrupp att minska antalet yrkestitlar.

Hur tänkte ni när ni skapade nya yrkestitlar?

Vi hade tidigare 16 titlar men vi hade inte 16 olika arbetsuppgifter. Så vi ville få färre. Och när vi fick ny bibliotekslag där tyngdpunkten ligger på biblioteket som mötesplats med ett demokratiuppdrag ville vi att det skulle överensstämma med de som jobbar här. En förändring som vi hoppas ska sätta fokus på bibliotekets arbete där pedagogik, interaktion och kundorienterat tillvägagångssätt nu är de viktigaste sakerna.

Vilka titlar har ni?

Bibliotekspedagog, Ledande bibliotekspedagog, Biblioteksrådgivare, Kundhandledare, Kommunikationskoordinator, Direktör för biblioteksservice, Bibliotekstjänstchef och Kundbetjäningschef.

Hur förberedde ni förändringen?

Det var en lång process med många möten med personalen om vårt uppdrag och vilka titlar vi skulle ha. Vi diskuterade bland annat vad det innebär att ha ett samhällsansvar och vad det betyder att vara pedagog.

Anställde ni ny personal med rätt utbildning?

Nej, de flesta ville vara med och utveckla och förändra. Vi har haft utbildningar och det finns tjänstebeskrivningar och vi hjälps åt. Dessutom gjorde vi en generell löneöversyn vid övergången vilket innebar att de flesta fick en liten lönehöjning.

Det nya är ju att du inte behöver ha utbildning i biblioteks- och informationskunskap för att jobba på ett bibliotek. Du måste ha en utbildning, men det kan vara en annan som är relevant för din arbetsuppgift.

Litteraturkunskap då?

Det fins ju de som läst litteratur som inte är bibliotekarier. Och saker som klassificering och liknande går att lära sig. Det viktiga är mötet med kunden.

Ni har redan flytande bokbestånd på de 16 biblioteken i Esbo. Vad innebär ert nya förslag med en flytande organisation?

De som arbetar på Esbo stadsbibliotek byter redan bibliotek med några års mellanrum, ungefär i tre till femårsintervaller. Vi tvingar ingen, men alla vet att det är så det fungerar i Esbo. Tanken med det är att de anställda ska tänka på biblioteket i kommunen som en helhet.

Nu har vi börjat tänka att det kanske skulle vara bättre om de som är specialister på något ska dela sin tjänst på flera bibliotek i ett område. Det blir en helhetssyn som jag tror är bra för både verksamheten och för biblioteksbesökarna. Och vi vill börja testa i liten skala redan nästa år.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet