Här händer livet och världen – Berghälls bibliotek i Helsingfors, Finland

 

– Hyvää huomenta kaikille. Nyt avaamme kirjaston, tervetuloa. God morgon allihop. Nu öppnar vi biblioteket, välkomna,

Ylva Larsdotter
Foto: PatrikLustig

säger bibliotekarien med en kopp kaffe i handen medan han låser upp dörren till Berghälls bibliotek i Helsingfors.

Förmiddag i Finlands huvudstad. Vi är många som väntat utanför medan staden vaknar. Berghäll, på finska Kallio, är arbetarstadsstadsdelen som i snabb takt genomgår gentrifieringens alla stadier. När jag flyttade dit 2007 läste jag i Lonely Planet att det var en farlig och sjaskig stadsdel där det gällde att vara på sin vakt. Nu marknadsförs området istället som en ”avslappnad och kulturell mötesplats”. Det som är sig likt är biblioteket.

Sverige och Finland – lika men ändå olika

Jag har jobbat som bibliotekarie i Finland över åtta år. Först vid en svenskspråkig avdelning vid Helsingfors universitetsbibliotek, sedan vid Helsingfors stads svenska arbetarinstitut/Arbis bibliotek. Lika länge har jag varit verksam och aktiv i Finlands svenska biblioteksförening. Jag har stängt ned och flyttat två svenskspråkiga bibliotek, vilket säger en hel del om svenskans ställning i Finland.

På många sätt är Sverige och Finland lika. Över 600 år som ett och samma land sätter sina spår. Skillnaderna som trots allt finns är mer subtila, tar tid att upptäcka och avkoda. Språket – finskan förstås, men också det andra. Finland tar tid. Det finns så mycket okunskap och fördomar om Finland i Sverige – med Mumintroll och Marimekko som få undantag. Det som oroar mig mest idag är de bristande kunskaperna om Svenskfinland. Endast en av fem svenskar uppger att de vet att Finland är officiellt tvåspråkigt. Generellt har de flesta i Sverige mycket svårt att förstå det här med en flerspråkig vardag.

Svenska språkets ställning i Finland

Okunskapen i Sverige om det svenska språket och den svenska kulturen i Finland är oroväckande av flera skäl. Dels för att det faktiskt handlar om ett grannland. Dels för att det svenska språkets ställning i Finland utmanas och hotas från flera håll. Det syns inom politiken, skolan, kulturen, vården, media och även inom biblioteksväsendet. Det vittnar bibliotekariekollegor om. Det blir allt svårare att jobba med och för det svenska språket på biblioteken i Finland – i synnerhet i huvudstadsregionen. Det glöms bort, folk himlar med ögonen då man påtalar vikten av och rätten till svenskspråkig service, personal- och ekonomiska resurser skärs ned. En kollega berättar med vrede i rösten hur de svenskspråkiga barnböckerna placerades längst ned och bakom disken efter en större renovering.

Finland trendigt

Trots svenskars bristande kunskaper om grannen i öst, så ser det ljusare ut än på länge. Tack vare satsningarna kring Finland 100 år så växer intresset. Tidningen Café utnämnde tidigare i år Finland till ”årets hetaste land”. Finska och finlandssvenska författare, musiker och konstnärer blir allt mer populära i Sverige, med glimten i ögat uppmärksammas företeelser som ”kalsarikännit/kalsongfylla”. Det gläder mig, nu när jag är en återflyttare till Sverige efter elva år i Helsingfors.

Jag är mycket glad och stolt att jag tog steget över Östersjön för att slå mig ned med en enkel biljett i Helsingfors. Det har inte alltid varit lätt, men numera har jag två hemländer, två medborgarskap, minst två språk. Det är en oerhörd rikedom och ett privilegium. Det kommer nog att vara mitt ”öde” att åka fram och tillbaka över Östersjön.

Jag har mina ”hemmaplatser” i båda länderna. Platser jag återvänder till, känner mig sedd och trygg. En sådan är Berghälls bibliotek i Helsingfors, där bibliotekarierna hälsar mig välkommen och frågar hur det står till uti monarkin numera. Fler svenskar skulle må bra av att åka över Östersjön för ett lite längre tag. För många verkar tro att trettioåriga kriget fortfarande pågår. I synnerhet när Helsingfors ska upptäckas efter en blöt natt på Viking Line.

Text: Ylva Larsdotter, Bibliotekskonsulent vid Länsbibliotek Uppsala

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet