noll27 nr 4 – Finland

Sidan ett noll27 nr 4 2018 - FinlandDet händer mycket på biblioteken i Finland just nu. Förutom alla arrangemang som uppmärksammar 100-årsfirande av landets självständighet, har en ny bibliotekslag sjösatts, Landskapsbiblioteken har omorganiserats, diskussioner om nytt licensavtal för en nationell e-boksplattform är på gång, och ett nytt centrumbibliotek i Helsingfors börjar ta form.

Noll27 har besökt Helsingfors och Åbo för att ta pulsen på lite av allt det här och du kan bland annat läsa om Helsingfors stadsbibliotek, Bibliotek 10, Åbo stadsbibliotek, Finlands Nationalbibliotek och förstås om det nya centrumbiblioteket Ode i Helsingfors.

Du kan också läsa om svenskspråkig biblioteksverksamhet, om ett nationellt konsortium i e-frågor, om en lekfull läsutmaning och om en sakkunnig organisation på läsningens område.

Profilen heter Janina Orlov och är prisbelönt översättare från finska och ryska till svenska.

Kåserar gör författaren Monika Fagerholm.

 

Redaktionen önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År 2018!

 

Ladda ner noll27 nr 4 som pdf (2 mb)

Webbspecial

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet