Ordkonst på finlandssvenska

Ordkonst på finlandssvenska

Sydkustens landskapsförbund jobbar för kultur och utbildning på svenska i sexton medlemskommuner i södra Finland. Katarina Larson, projektledare för svenska Sommarboken, har besökt deras kontor i Helsingfors.

En kylslagen men solig novembermorgon tar jag en grön spårvagn från Helsingfors centrum ut till Busholmen. Här i den gamla godshamnen växer en helt ny stadsdel fram med buller och bång. Jag är på väg till Sydkustens landskapsförbund för att höra om hur de under drygt tjugo år på olika sätt arbetat med att lyfta och stimulera det svenska språket för barn och ungdomar i Finland.

I dörren möter mig utvecklingschefen Monica Martens-Seppelin, strax därefter dyker Maja Ottelin och Irene Poutanen upp. De är båda ansvariga ordkonstledare på Sydkustens landskapsförbund. Vi sätter oss i ett av de nybyggda kontorsrummen där jag får veta att Ordkonstskolan är en viktig del av Sydkustens arbete. Verksamhet växer hela tiden och målet är att bli en självständig verksamhet.

Ordkonstskolan jobbar med kreativa metoder för språkutveckling hos barn och ungdomar upp till 16 år och utbildar egna lärare som arbetar med språket i fokus. Grupperna träffas i regel en gång i veckan och finns både i skolan och dess eftermiddagsverksamhet, eller inom den fritidsverksamhet som i Sverige motsvaras av Kulturskolan. Där ingår ordkonst som en av de nio lagstadgade konstformer man kan undervisa i.
– I och med att svenskan i praktiken är ett litet språk på många orter, synnerhet här i södra Finland, så är vårt uppdrag att med ordkonsten göda modersmålet svenskan så att det blir mångsidig. Inte enbart skolspråk, fackspråk och kunskapsspråk, utan även det här kreativa, berättar Monica Martens-Seppelin.

Workshop i skolan

Under eftermiddagen ska Maja Ottelin ha en kreativ workshop med 8 – 11 åringar. Under vårt möte sitter hon därför och klipper ut ord ur finlandssvenska dikter. De ska barnen sen pussla ihop till nya dikter, lite som kylskåpspoesi. Under en och en halv timma ska de även hinna med att måla, associera lite och jobba med dikterna.

Ett av projekten inom Ordkonstskolan är Lilla Ordboet. Till det hör bland annat en blå kappsäck/väska fylld med rekvisita. Den innehåller saker som ska sätta igång fantasin och alla sinnena. Något hårt, något mjukt, något som luktar gott. Allt detta, och en tillhörande berättelse i fem avsnitt om en resa, lånas ut till lärare för att sedan användas i klassrummen. Med väskan och historien följer även ett tiotal uppgifter och ordkonstövningar som skrivövningar, muntligt berättande, dramatiserande, improviserande eller inspiration till att skapa olika estetiska uttryck som att måla eller dansa.

– Resväskan innehåller tre delar, förtydligar Maja Ottelin. Det handlar om berättelsen, materialet och övningarna. Vi tänker att läraren berättar och några av barnen blir nyfikna på sakerna i lådan, medan andra bara väntar på att få höra nästa avsnitt. Idén är att locka in barnen i berättelsen och via de här övningarna aktivera och få dem att bli sugna på att skapa egna berättelser. Sedan kan läraren fortsätta och till exempel göra egna väskor kopplade till olika ämnen.

Rimjam

Ordkonstlärarna samarbetar ofta med bibliotekarier på Helsingfors stadsbibliotek och leder grupper tillsammans, och de arbetar mycket med daghem i kommunerna. Bland annat med att utbilda och inspirera personalen att arbeta med språkstärkande metoder som Rimjam.

­– Rimjam som är rimlek med dikt, rim och rörelse för de allra yngsta och deras föräldrar. Där varvas nyskrivna finlandssvenska dikter med traditionella dikter, ramsor och visor, säger Irene Poutanen och Maja Ottelin.

– Det har vi gjort för att väcka intresse kring det nya och hjälpa unga familjegenerationer att komma ihåg de gamla fingerramsorna och konceptet ska vara gratis, enkelt och fungera överallt.

Läsfrämjande läsambassadör

Sydkustens landskapsförbund drev under tre år projektet Den finlandssvenska läsambassadören. Författaren Katarina von Numers-Ekman reste under dessa år runt i Svenskfinland och gjorde ett bestående intryck på många sätt, menar Monica Martens-Seppelin.

– Ett väldigt uppskattat projekt som vi hade velat ha som en bestående verksamhet.

– Vad man ser är att det finns många enskilda lokala eldsjälar som gör ett strålande arbete, men att få någon som är expert och som har ett övergripande ansvar är jättemycket värt. Det ger ett helt annat genomslag och en helt annan tyngd, inflikar Maja Ottelin och får medhåll av de övriga runt bordet som tycker att det borde vara som i Sverige där vi byter Läsambassadör, men att projektet är bestående.

– Det pratas om att det kanske kan bli något mer här också, men det är väldigt osäkert och eventuellt riktat det mot skrivandet istället. Vi får se vad som sker, avslutar Monica Martens-Seppelin.

Text: Katarina Larson

FAKTA

Sydkustens landskapsförbund är en förening vars huvuduppgift är att stärka det svenska språket i Finland.

Landskapsförbundet upprätthålls och finansieras av 16 tvåspråkiga medlemskommuner i södra Finland och uppdraget är att utföra olika projekt inom kultur- och utbildningsområdena. Som komplement söker de även riktade bidrag för olika projekt.

Kansliet består av åtta anställda, fördelade på kontor i Helsingfors och i Pargas.

Läs mer på www.ordkonst.fi och www.sydkusten.fi

 

 

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet