Svenskspråkigt på biblioteket i Åbo

Svenskspråkigt på biblioteket i Åbo

Åbo, eller Turku på finska, är Finlands tredje största stad och landets äldsta. Både finska och svenska är officiella språk men det är långt ifrån alla som talar eller förstår svenska. På Stadsbiblioteket fungerar dock båda språken lika bra.

Åbo stadsbibliotek fyller ett helt kvarter längs med Aura å som slingrar sig genom stan på sin väg mot Östersjön. Det finns flera ingångar till biblioteket, både i de gamla delarna och i den nya tillbyggnaden som blev klar för tio år sedan. På flera platser i byggnaden finns fönster intill grundmurar från 1500-talet och framåt. De stora fönstren gör biblioteket luftigt och välkomnande trots att novembermörkret faller tidigt och denna hösteftermiddag är det fullt med besökare som läser, använder lånedatorerna eller fikar. Biblioteket ligger bara ett stenkast från stora torget och det är lätt att slinka in och läsa tidningar på Nyhetstorget eller hämta en reserverad bok.
Satu Laukkanen arbetar som informatiker på biblioteket och tar emot noll27 vid ingången i den nyare delen. Hon har biblioteksbehörighet från Åbo Akademi men har uppehåll i sin magisterkurs för att jobba på Stadsbiblioteket. Hennes tjänst som informatiker omfattar arbete på flera avdelningar och hon använder både svenska och finska obehindrat.

– Jag översätter och skapar material, har hand om nätbiblioteket på svenska, finska och engelska, jag följer upp utlåningsstatistik och rapporter på svenska och är sammankallande för den svenskspråkiga personalens egna möten, berättar hon.

Barn och unga

Rundturen på biblioteket börjar på avdelningen för de allra yngsta, Saga. Bokhyllorna är formade till kvarter i en liten trivsan stad och har olika höjd beroende på vilken ålder böckerna riktar sig till. De svenska barnböckerna har egna delar i staden, liksom de finska. Här finns barnböcker på runt tjugo olika språk.

– Det är nog en av våra mest omtyckta avdelningar. Barnen är de mest aktiva låntagarna, de lånar massor, berättar Satu

Satu Laukkanen

Satu Laukkanen

Laukkanen.

Vid läsplatserna på avdelningen för tonåringar, Story, sitter ungdomar ensamma eller i grupper och läser, gör läxor och äter sitt medhavda mellanmål. Ungdomsavdelningens samling förnyas ständigt och äldre ungdomsböcker finns att hämta i magasinet.

I den nya delen av biblioteket finns det också plats för programverksamhet på olika språk och för olika målgrupper, det är bara att plocka fram stolar och en mikrofon. De finlandssvenska barnen får precis samma bibliotekskurser som de finsktalande, säger Satu Laukkanen och berättar att här jobbar två svenskspråkiga bibliotekarier, en med barn och en med ungdomar.

Flera av programpunkterna på biblioteket hör till Upplevelsestigen som baserar sig på skolans läroplan som gäller alla barn i landet. Det finns inga skolbibliotek i Finland, men stads- och kommunalbibliotek, skolor, fritidsförvaltning och museer samarbetar tätt.

– Vi följer barnen hela vägen genom grundskolan och jobbar bland annat med författarbesök, kurser och mediefostran som till exempel kursen ”Självbilden i media” för åttondeklassare. De findladssvenska barnen får precis samma bibliotekskurser som de finsktalande, säger Satu Laukkanen.

Egentliga Finland

En trappa upp på den öppna och ljusa övervåningen med facklitteratur. Här dominerar ek, landskapet Egentliga Finlands nationalträd, i hyllor och väggar.

– För att få en bra överblick över avdelningens svenska samling är det numera en person som har ansvar för svenska inköp, på så vis kan vi erbjuda våra kunder en bred och mångsidig samling också på svenska, säger Satu Laukkanen.

Author Description

Elisabeth Ekström

Elisabeth Ekström, Journalist
elisabeth.ekstrom@noll27.se
0703-49 21 54

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet