Trespråkig bokgåva

Trespråkig bokgåva

När den regionala referensgruppen barnhälsovård och bibliotek i Västra Götalandsregionen häromdagen träffades, var en av punkterna information om den nya upplagan av regionens gåvobok De små barnens bok.

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen tog år 1999 beslut om att alla nyfödda barn i regionen ska få en gåvobok. Under 2018 kommer denna gåvobok, antologin De små barnens bok, successivt att ersättas av en nyutgivning och en kompletterande, trespråkig utgåva.

– Vi vill ju gärna få föräldrarna att besöka biblioteket och slår gärna ett extra slag för boken när vi pratar om språkutveckling, säger Susanne Olsson Kristiansson, verksamhetsutvecklare Barnhälsovården Fyrbodal, och en av de som ingår i regionens referensgrupp.

– Och vi hoppas att även de som inte har svenska som modersmål och som tidigare inte känt sig ha anledning att besöka biblioteket för att hämta boken, nu ska känna att de vill gå dit, tillägger Katarina Larson, projektledare och koordinator på Kultur i Väst och en av de som efterfrågat en kompletterande upplaga av antologin på andra språk än svenska.

Småbarnsantologi på tre språk

Förlaget En bok för allas småbarnsantologi De små barnens bok innehåller texter och bilder för de minsta barnen. Sedan oktober förra året finns den klassiska antologin också i en trespråkig utgåva. Bokformatet är något större, boksidorna något fler, men innehållet är precis det samma som i tidigare upplagor.

– Det är en parallellutgåva med alla texter på arabiska, engelska och svenska. Boken ska vara så lik det klassiska originalet som möjligt men vi fick ju anpassa sidorna så att bilder och texterna på de tre språken blandas på ett snyggt och naturligt sätt, säger Eja Embretsson, förlagschef och vd, förlaget En bok för alla.

Ett av förlagets målsättningar är att skapa läslust, att demokratisera tillgången till böcker och att nå de som inte har tillgång till svenska språket naturligt.

– I den här boken kan föräldrar och barn titta tillsammans, jämföra språken och gemensamt lära sig. Bilderböcker är ett bra och kravlöst sätt även för vuxna att lära sig ett nytt språk, säger Eja Embretsson och berättar att valet av arabiska som ett av språken var självklart eftersom det är ett stort språk, och att engelskan valdes för att vara ett överbyggnadsspråk.

– Vi når fler med engelska och vi tror att många vill lära sig engelska. Så alla texter finns parallellt på de tre språken.

Arabiska

För att antologin ska kunna användas på samma sätt av arabisktalande föräldrar som av svensktalande föräldrar har det jobbats mycket med översättningen av texterna. Arabiska språket är speciellt med sina varianter på modern standardarabiska, klassisk arabiska och dialekterna. För alla rim och ramsor i boken, och för att läsaren till exempel ska kunna sjunga Alice Tegnérs visa Ekorrn satt i granen med svensk melodi men med arabisk text, har översättarna valt att använda en dialekt som alla förstår, men som inte brukar skrivas.

– Översättarna säger att de gjort en konstnärlig skapelse, säger Eja Embretsson och berättar att det finns en not i början av boken om den arabiska översättningen. Att förlaget valt den här översättningen för att föräldern ska kunna använda boken och sjunga och leka med sitt barn.

Högläsningsfilm

Eja Embretsson är mycket nöjd och glad över boken som hon tycker blev mycket bra och hon avslöjar att förlaget just nu funderar på om deras antologi Jag ska börja skolan, som riktar sig till sex, sjuåringar som börjar i förskoleklass, också ska göras trespråkig. Men innan dess är det tänkt att det ska produceras högläsningsfilmer av De små barnens bok, där bokens texter läses högt på svenska, engelska och arabiska.

– Det ska vara lustfyllt, men det ska också finnas information om bland annat varför det är bra med högläsning och att det är bra med högläsning på ditt eget språk.

– Det här är en mycket bra början, sedan får vi se om kan fortsätta och göra bok och filmer på ännu fler språk.

FAKTA

Noll27 har tidigare skrivit om Barnets första bok noll27.se

Och om En bok för alla noll27.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet