Algoritmernas logik

Algoritmernas logik

Algoritmer styr våra sökresultat på nätet och har stor påverkan på vilken information som presenteras för oss. Men vad är en algoritm? Och kan vi på något sätt styra över algoritmernas makt? Noll 27 ställde några frågor om algoritmer och dess betydelse till Olof Sundin, professor i biblioteks-och informationsvetenskap vid Lunds universitet.

Vad är en algoritm?

Algoritmer sorterar information för att hjälpa användaren att hantera det enorma överflöd av information som finns. Vi brukar använda en liknelse i form av ett recept, att vissa ingredienser blir en viss sorts kaka. Helt enkelt att det är algoritmerna som bestämmer hur informationen hanteras som avgör vilket resultat det blir.

Algoritmer har alltid funnits och det är inte nödvändigtvis kopplat till datorer utan är helt enkelt en slags instruktion för att lösa en uppgift. En matematisk term helt enkelt.

Vilka använder algoritmer?

Algoritmer finns överallt. Det finns en diskussion om vad algoritmer får för konsekvenser i samhället, och det finns många områden där användningen av algoritmer har fått stort intresse de senaste åren. Inte minst när det gäller hur sökresultat rankas i Google eller hur flöden presenteras på Facebook eller andra sociala medier.

Vad finns det för problem med algoritmer?

Utan algoritmer som sorterar och organiserar för oss skulle vi inte hitta något över huvud taget på internet. Diskussionen bör snarare handla om i vilken utsträckning vi kan få kunskap om de principer som de kommersiella internettjänsterna använder sig av för att organisera. I vilken utsträckning de ska få vara osynliga. För logiken är att göra oss människor nöjda, och därför tänker vi inte på hur det fungerar.

Jag menar att grundprincipen är vad jag som enskild användare upplever vara relevant. Och ju mer relevant och populär i bemärkelsen antal klick eller länkar, ju mer synligt blir det.

Kanske upplever du det positivt när det som upplevs som populärt samstämmer med det du uppfattar som populärt. Men samtidigt är det ett ju slags brott mot den traditionella folkbildningstanken som inte bygger på popularitet.

Borde vi veta mer om algoritmer?

Om vi talar om algoritmer på sociala medier och sökmotorer måste vi alla få en bättre förståelse för att den prioritering som dessa tjänster ger, är resultatet av våra egna medvetna val.

Det som händer när de här tjänsterna blir en naturlig del av vår infrastruktur, något vi tar för givet, desto svårare blir det att genomskåda. Så en större kritisk reflektion om vad vi gör på nätet tror jag är viktigt. Och här tror jag att biblioteken har en roll att spela med att bistå människor att utveckla förmågor att själv förstå de principer som styr våra liv i dag. Allt från hur algoritmer fungerar till vad som händer med vår data på internet.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet