Digitalt center i Motala

Digitalt center  i Motala

Motala bibliotek har länge erbjudit digitala tjänster till sina besökare. Men sedan ett digitalt center öppnades i biblioteket för ett år sedan har servicen utökats och blivit mer synlig, både för allmänhet och politiker.

– Det är en jätteskillnad. Allt fler hittar hit och det är också lättare att få politikerna att förstå vad vi gör när vi har struktur och avsatta lokaler för verksamheten, säger Susanne Kastbom, projektledare för DigidelCenter.

Demokratifråga

Dagen innan vi ses har centret stått värd för en konferens om det digitala utanförskapet och hur arbetet med det kan tas vidare. Susanne Kastbom är nöjd med utfallet. 110 politiker och tjänstemän var där, både från Östergötland och andra delar av Sverige.

– Polletten har ramlat ner hos våra beslutsfattare. Tillgänglighet och digital kunskap är ju en demokratifråga. Trots det finns ingen myndighet med ansvar för den digitala delaktigheten. Men här i Motala har politikerna nu förstått att hela kommunen måste ta ansvar för den frågan, inte bara biblioteket. Östergötland har de senaste tio åren legat i framkant när det gäller bibliotekens satsningar på digitala tjänster. Med det här digitala lärcentret har ytterligare ett steg tagits, menar Susanne Kastbom. Centret finansieras med projektpengar från Region Östergötland, Kulturrådet, Internetstiftelsen och Motala kommun under tre år och tanken är att verksamheten ska bli permanent.

– Ett mål är att skapa samarbeten över myndighetsgränser, till exempel att barnomsorgen visar hur man kan använda deras e-tjänster. Eller att arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården kommer och berättar om sina digitala tjänster. Igår, på vår konferens, lärde vi oss ett nytt ord; ”sidledsansvar”, istället för att tänka i stuprör.

Kurser och handledning

Digidelcentret erbjuder service och kurser på olika nivåer, allt gratis och riktat till alla åldrar. Där finns exempelvis grundläggande nybörjarkurser i lugnt tempo, kurser i sociala medier, drop in och individuell handledning i små och stora digitala frågor, kurser i programmering, fortbildning för lärare och ”digidelkul” för barn. Flera kurser hålls i samarbete mellan bibliotekspersonal och studieförbund och utbildningar ges även på andra språk, däribland arabiska, somaliska och tigrinja. Som en win-winsituation har biblioteket också timanställt 25 nyanlända digitalt kunniga ungdomar som it-guider. De bor i Motala och lär ut ny teknik till äldre människor där. På köpet får de träna sig i svenska.

Konceptet startade i Örebro 2012 och har därefter spridit sig över landet. I Östergötland har även Mjölby startat och Linköping ligger i startgroparna Denna tidiga fredagsförmiddag finns här en skolklass med ett gäng entusiastiska elever som får lära sig grunderna i programmering och några komvuxelever som använder de publika datorerna.

– De som är svårast att nå är de äldre som är teknikovana. Många känner inte heller till den här möjligheten. Vi räknar med att det sprids från mun till mun av dem som kommer hit och får hjälp. Men alla vill inte hålla på med digital teknik, det måste vi komma ihåg. Samtidigt vill vi ge alla en chans att upptäcka vad som finns, säger Susanne Kastbom och berättar att om det är något som överraskat henne i arbetet med det digitala centret så är det att alla åldrar behöver hjälp.

– Man kanske tror att de flesta som söker sig hit är äldre. Men så är det inte. Samhället digitaliseras snabbt.

Text och bild: Eva Bergstedt

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet