Pedagogisk lärplattform

Bibblan bildar är en pedagogiskt uppbyggd digital lärplattform som sedan några månader nns tillgänglig att använda.
– I första hand ska Bibblan bildar öka det digitala kunnandet hos allmänheten, men en del resurser fungerar ju för både bibliotekspersonal och allmänhet, säger Gunilla Fors, bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek och en av två projektledare för Bibblan bildar.

Nationell plattform Bibblan bildar hänger ihop med den nationella strategigruppens förslag till Digitalt först med användaren fokus.  – Där finns en gemensam plattform för utbildningsresurser riktade mot allmänheten nämnd, säger Gunilla Fors. Foto: Helén Andersson

Nationell plattform Bibblan bildar hänger ihop med den nationella strategigruppens förslag till Digitalt först med användaren fokus.
 – Där finns en gemensam plattform för utbildningsresurser riktade mot allmänheten nämnd, säger Gunilla Fors. Foto: Helén Andersson

Utgångspunkten i arbetet med att ta fram Bibblan bildar har till stor del varit den praktiska erfarenhet Malmö stadsbibliotek fått genom verksamheten på bibliotekets Lärcentrum. Här har inriktningen varit digital kompetens och man har haft tillfälle att prova olika lärmetoder i sitt pedagogiska arbete.

– Det finns tydligt två stora målgrupper på Lärcentrum. Det är äldre personer och personer med annat modersmål än svenska. Det är också dessa vi i första hand riktar oss till på Bibblan bildar, säger Sofia Murray, bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek och den andra projektledaren för Bibblan bildar.

– Majoriteten av de frågor vi får i Lärcentrum handlar om grundläggande behov som till exempel hur man skickar e-post, scannar en bild eller bifogar en fil. Därför har vi valt att utforma Bibblan bildar väldigt enkelt, lättillgängligt och lättanvänt för de digitalt ovana, tillägger Gunilla Fors.

Uppdrag

Hösten 2016 fick Malmö stadsbibliotek en förfrågan från Kungliga biblioteket, KB, om att göra en pilotstudie till Bibblan bildar. Biblioteket har sedan tidigare KBs uppdrag att driva Bibblan svarar och Bibblan guidar och såg Bibblan bildar som en självklar vidareutveckling och en komplettering till dessa.

– Uppdraget var tydligt att resursen ska rikta sig till allmänheten i första hand. Men en del resurser fungerar ju både för allmänhet och bibliotekspersonal eftersom vi alla har olika kompetenser gällande digitala frågor. I förlängningen kan vi också tänka oss att man skapar en särskild ingång för personal, säger Gunilla Fors.

Steg-för-steghandledning

Bibblan bildar består av era delar på olika nivåer, alla paketerade med en enkel ingång. Här finns tydliga rubriker med åtta olika kategorier som talar om var du ska klicka för att hitta vad du söker, och du kan också söka med egna ord i en sökruta. Erfarenheter från Lärcentrum har visat att många äldre och personer med språksvårigheter har svårt att hänga med i en skärminspelning. Därför har Bibblan bildar satsat extra på en steg-för-steghandledning där varje steg med ord och bild beskriver hur du ska göra i olika moment. Beskrivningar som också går att skriva ut så att du kan ha den bredvid dig när du övar.

– Det kanske är lite gammaldags, men att ha beskrivningen bredvid gör det enklare att öva, öva, öva. Och det är vad våra målgrupper behöver göra, säger Gunilla Fors.

Samarbete

Både Gunilla Fors och Sofia Murray vill att Bibblan bildar blir en nationell plattform. De ser gärna ett samarbete med kollegor runt om i landet, att inte alla bibliotek ska behöva göra sina egna lärresurser och att fler kan vara med att bidra med innehåll till plattformen. Förutsättningarna finns om de skulle få uppdraget och det har också varit en grundläggande tanke.

– Vi har sett till att det inte finns några tekniska begränsningar att utveckla plattformen, säger Sofia Murray och berättar att de pratar mycket om vad andra biblioteken kan bidra med, men också vad aktörer utanför biblioteksvärlden kan bidra med som till exempel undervisningsfilmer av olika slag.

– När det gäller andra aktörer blir det en fråga om bedömning, kvalitet och pedagogik och då bör vi jobba med någon slags redaktion.

Limbo

Just nu finns Bibblan bildar tillgänglig för vem som helst att använda. Men eftersom projekttiden löpte ut strax efter årsskiftet finns det ingen som för tillfället riktigt har ansvar för plattformen. Och eftersom ingen vet hur framtiden ser ut och vilken roll Bibblan bildar kommer att ha i Digitalt först, vågar stadsbiblioteket i Malmö inte marknadsföra den heller.

– Vi har inga resurser. Och eftersom Bibblan bildar till hundra procent är finansierad av KB är det inte Malmö stadsbiblioteks sak att hantera, säger Sofia Murray som hoppas på ett snart beslut om webbplatsens framtid.
– Men just nu är vi ingenstans. Vi befinner oss i ett slags limbo.

TIPS

Läs om Lärcentrum på stadsbiblioteket i Malmö i noll27/Framsidan nummer 4 2014

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet