Renässans för högläsningen

Renässans för högläsningen

I Kultur i Västs litterära frukostsamtalsserie Croissanter och Litteratur, kunde den intresserade på onsdagsmorgonen få veta mer om högläsningsmetoden Shared reading.
– En kaxig metod på litteraturens vägnar, säger Immi Lundin, dagens föreläsare, litteraturvetare och lärare vid Författarskolan vid Lunds universitet.

Shared reading, eller delad läsning, är en metod för högläsning som fångat mångas intresse i Sverige. Metoden är utvecklad av den brittiska litteraturvetaren Jane Davis och används främst i grupper av ovana läsare som befinner sig i någon form av utanförskap.
– Syftet är att erbjuda gemenskap, stärka individerna och få dem att upptäcka läsning, säger Immi Lundin.

Läsecirkel utan hemläxa

Metoden skiljer sig från den traditionella läsecirkeln eftersom ingen som deltar i en Share reading-grupp har läst texten i förväg. Det är gruppledaren som valt en oftast kortare text, som läser den högt och som i förväg planerat avbrott i texten för att öppna upp för samtal och associationer.

– Alla är lika för texten, ingen har förutfattade meningar och de planerade avbrotten tvingar deltagaren till ett aktivt

begrundande av texten och av sin egen upplevelse av den, säger Immi Lundin som betonar att det är litteraturen som är i fokus och att det är förbindelsen mellan text, läsare och ledare som gör läsarna starkare.
– Det handlar om ett gemensamt utforskande av texten där var och en bidrar med sina tankar och känslor. Det handlar om att känna gemenskap och om att ta del av andras erfarenheter. Men avsikten med Shared reading är inte en terapeutisk effekt, även om samtalen på sätt och vis säkert kan upplevas ha någon slags terapeutisk funktion, säger Immi Lundin.

Medicin

Det finns runt 300 grupper i Storbritannien som högläser enligt Shared reading-metoden och de flesta sker på olika sociala mötesplatser som till exempel på fängelser och sjukhus. Till en början var metoden tänkt att underlätta för människor med olika sorters lässvårigheter att komma igång, men, säger Immi Lundin, metoden passar lika bra för alla som vill komma en text nära.
– Metoden kan lika bra fungera som medicin för den traditionella läsecirkeln.
– Shared reading är delad läsglädje.

FAKTA
Här i Sverige finns för tillfället cirka 20 Shared reading-ledare. Intresset är stort och runt om i landet arrangeras konferenser och utbildningar.

Litteraturfrukosten Croissanter och Litteratur arrangeras av Kultur i Väst och Göteborgs Litteraturhus. Vårens litterära frukostprogram hittar du här: kulturivast.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet