Ett bibliotek fyllt av minnen

Ett bibliotek fyllt  av minnen

Judiska biblioteket i Stockholm har hittills till stor del varit forskningsinriktat och funnits i lokaler under synagogan på Wahrendorffsgatan. Från och med juni kommer det också att finnas ett mer tillgängligt och öppet bibliotek i Bajit, huset för judisk utbildning och kultur.
– Biblioteket på Bajit kommer att ha en annan typ av verksamhet och innehålla sådant som har ett brett allmänintresse kring judisk kultur i Sverige, säger Malin Norrby, verksamhetsutvecklare och ansvarig för biblioteket, judiska församlingen i Stockholm.

När noll27 i april besöker det judiska biblioteket under synagogan är det fyllt av flyttkartonger i en organiserad röra. På kartongerna står det tydligt skrivet med hyllsignum och rubrik vad de innehåller som till exempel 13:8 koscher plus kokböcker och 9:9 Talmud kartong nr 4.

– Hittills har 80 kartonger packats och totalt ska vi flytta 10 000 volymer. Jag tänker både fördjupning och förströelse när jag packar. Det här är inget teologiskt bibliotek, men det finns en del teologisk litteratur som får komma med till Bajit eftersom det är en del av det judiska minnet och den judiska kulturen. Men vi kommer framförallt att flytta skönlitteratur, film och musik, säger Malin Norrby.

Forskningsbibliotek

Trots flyttkaos är det gamla biblioteket under synagogan behagliga rum med vitkalkade valv och varm belysning. I de två inre rummen är kaoset något mindre och bokhyllorna fortfarande fyllda av en hel del böcker. För trots flytten är det cirka 15 000 volymer som får stanna och som får fortsätta fungera som ett forskningsbibliotek för de specialintresserade.

– Kvar finns sådant som är oersättligt, de mer specialiserade samlingarna, säger Malin Norrby och berättar att en stor del av bibliotekets samlingar är starkt präglat av den samtida judiska historien, av andra världskriget och förintelsen med många ögonvittnesskildringar skrivna av överlevare.

Bland bibliotekets unika samling finns också Europas största samling av både skönlitterär och vetenskaplig litteratur skriven på jiddisch, en uppmärksammad donerad samling av rabbinen Marcus Ehrenpreis om framförallt den tidiga sionistiska rörelsen, och äldre antisemitiskt material i forskningssyfte.

– Nazisterna ville inte bara utplåna judarna, de vill också utplåna minnet av dem. Därför plundrades många judiska bibliotek, och att det finns kvar ett intakt judiskt bibliotek i Sverige är i sig unikt. Vilket ger det här biblioteket en extra dimension gällande att ta hand om och levandegöra den här samlingen, säger Malin Norrby.

Bajit

Bara några kvarter från det gamla biblioteket ligger Bajit där det nya biblioteket ska husera. Bajit är det hebreiska ordet för hus, och det här huset är med sin breda verksamhet av debatter, filmvisningar, föreläsningar och konserter en samlingspunkt och en kulturarena för alla som är intresserad av judisk kultur. Här finns också en idrottssal, för- och grundskola upp till årskurs sex, folkhögskola, koschercafé, koscherbutik och, som nav i huset, det nya biblioteket. Än så länge gapar bokhyllor och tidskriftshyllor tomma, men om allt går som planerat är det invigning den femte juni.

– Då ska allt vara märkt, utplacerat och katalogiserat i den för verksamheten nya bibliotekskatalogen Book-it. Och eftersom det är en öppen planlösning i huset, kommer det också att vara ett öppet bibliotek med självutlåningssystem på förtroendebasis, säger Malin Norrby.

Malin Norrby tror att biblioteket på Bajit kommer att tiodubbla bibliotekets besökstal och hon hoppas kunna fånga in svensk-judisk kultur i vid mening för de som har sin hemvist på Bajit, men också för en intresserad allmänhet, vilket kan innebära extra arbete när det gäller säkerheten. Det finns en hotbild mot judiska institutioner i Sverige och på Bajit tullas inte en millimeter på säkerheten med både säkerhetsslussar och ett skalskydd. Men Malin Norrby tror inte det kommer att bli några problem för den som vill besöka biblioteket.

– Skicka ett mejl så att vi vet att du kommer.

På biblioteket på Bajit kommer att finnas böcker för barn, unga vuxna och vuxna, film, musik, ett antal tidskrifter och dagsaktuella nyhetstidningar. En särskild hylla kommer att fyllas med judisk humor som, säger Malin Norrby, är väldigt speciell.

– Du ser den bland annat hos Seinfeld och Woody Allen. Det är en slags lätthet till språket och en humor med en relation till bildning. Och den humorn och lättheten ger det här biblioteket något alldeles extra.

Jiddisch

Mycket av det som kommer att finnas på biblioteket på Bajit är sådant som enligt Malin Norrby också finns på Stockholms stadsbibliotek. Böcker som till exempel Richard Wolfs självbiografi och liknande. En väsentlig skillnad kommer dock den stora samlingen av skönlitteratur på jiddisch att vara. Till stor del handlar det om översatt skönlitteratur, men också böcker av bland annat Isaac Bashevis Singer och samtida poeter som till exempel svenske Sam Carlquist som väver in judiska uttryck i sin diktning.

Jiddisch är ett nationellt minoritetsspråk i Sverige och det är en del av det judiska kulturarvet. Men, säger Malin Norrby, det är inte många som pratar jiddisch längre, och att det i första hand är hebreiska många vill lära sig, inte jiddisch.

– Hebreiska är ett levande språk och många vill lära sig det av det enkla skälet att man någon gång i framtiden kanske vill åka till Israel för att bosätta sig eller för att hälsa på släktingar. Dessutom är det lättare att hitta böcker på hebreiska till biblioteket, fortsätter Malin Norrby. Nyutgivning av skönlitteratur skriven på jiddisch är ytterst begränsad i Sverige. Den stora samlingen av vetenskaplig litteratur på jiddisch har vi ju kvar på biblioteket på Wahrendorffsgatan.

Minne, identitet, fördjupning och förströelse

Hittills har det judiska biblioteket i Stockholm varit väldigt forskningsinriktat, men snart är det alltså också ett bibliotek som riktar sig till en intresserad allmänhet. Malin Norrby vill att det judiska biblioteket ska förmedla och nå ut med både den bokliga delen och minnet av den judiska kulturen.
– Jag tänker att det judiska biblioteket ska innehålla både förströelse och fördjupning. I källaren på Wahrendorffsgatan kan den som vill forska eller fördjupa sin identitet komma, och på biblioteket på Bajit hittar du både förströelsen och fördjupningslitteraturen.

FAKTA

Judiska biblioteket i Stockholm drivs av medel från Statens Kulturråd och Stockholms Stads
kulturförvaltning.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet