noll27 nr 2 – Nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter har från den 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Flera undersökningar visar dock att bland annat många bibliotek saknar kunskaper kring minoritetslagen och bibliotekslagens koppling till minoritetspolitiken.

I det här numret av noll27 kan du bland annat få en lägesrapport om du läser artiklarna om Kungliga Biblioteket och Regionbibliotek Stockholms nya rapporter om nationella minoriteter och folkbiblioteken. Du kan också läsa om vad utkastet till den nationella biblioteksstrategin föreslår angående bibliotekens arbete med nationella minoriteter.
Noll27 har dessutom besökt samiska författarföreningen Bágo och fyra av Sveriges sex specialbibliotek för minoritetsspråk; Judiska biblioteket, Finlandsinstitutets bibliotek, Samernas bibliotek och Romska kulturcentret i Malmö. Och så har vi pratat med Språkrådet, med samordnare i förvaltningsområdena Borås och Åre, och med författaren Hans Caldaras.

Inledningstexten ger ett historiskt perspektiv och är skriven av Regeringens särskilda utredare av en stärkt minoritetspolitik, Lennart Rhodin. Profilen heter Bengt Pohjanen och är författaren som beskrivs som den skrivna meänkelins barnmorska. Kåserar gör Sarah Scheller på Raoul Wallenberg Academy.

Ladda ner noll27 nr 2 som pdf (4 mb)

Webbspecial

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet