Arrangörskonsulenter ger råd

Arrangörskonsulenter ger råd

Kultur i Västs arrangörskonsulenter är ett stöd för kulturarrangörer i Västra Götaland. Målet är att fler invånare i länet ska få tillgång till skattefinansierad kulturverksamhet, bland annat på biblioteken.

– Biblioteken tar ofta ett stort ansvar för kulturen i kommunen, särskilt när det gäller barn och föräldrar, säger Helen Liljedal, en av fyra arrangörskonsulenter på Kultur i Väst.

– Bibliotek är en lugn miljö, avskalad och utan alkohol, inkluderande och oladdad, tillägger arrangörskonsulenten Astrid Ekermo. Ett bibliotek är avklätt från värderingar och normer som hänger med i andra miljöer. Det är också den mest demokratiska platsen man kan tänka sig, förutom en centralstation.

Resursfråga

Arrangörskonsulenterna möter ofta bibliotekarier som är eldsjälar och som tar på sig ett stort ansvar. Men också bibliotek som har särskilda resurser när det gäller personal och lokaler att skapa arrangemang i. Astrid Ekermo tycker att biblioteken ska lyfta fram sina unika egenskaper och tänka på att deras programutbud är ett komplement till andra arrangemang i kommunen.

– Om det bara kommer 14 personer på en filmvisning så kan det vara 14 personer som aldrig går på bio annars, säger hon och tipsar om att biblioteken kan ta hjälp av lokala ideella arrangörer för att lära sig mer om arrangörskap, till exempel genom att låta föreningar arrangera evenemang på biblioteket.

– Vissa bibliotek har deltagarstyrd verksamhet och lämnar över nycklarna till biblioteket.

Annat yrke

Helen Liljedal och Astrid Ekermo poängterar att det är ett yrke att vara producent eller arrangör och att det kan vara stressande att göra offentliga arrangemang för den ovane. Därför kan det vara bra att diskutera vem eller vilka som ska står för programverksamhet på bibliotek. Och den som får uppdraget att arrangera måste också få förutsättningarna för att ro iland med det.

– Arrangörskap är en väldigt svår uppgift att bli ålagd. Det måste finnas lust i arrangörskapet, annars blir det inte lustfyllt att komma, säger Astrid Ekermo.

– Att vara bibliotekarie eller arrangör kräver olika kunskaper, man tvingar inte en arrangör att vara bibliotekarie, säger Helen Liljedal.

FAKTA/TIPS

Arrangörskonsulenterna erbjuder bland annat kurser och nätverksträffar för arrangörer och hjälper till med praktiska och konkreta råd inför evenemang. Här är några av deras råd:

Att genomföra evenemang kräver tid, kunskap och framför allt energi. Har vi det? Vad är grundsyftet med vår verksamhet? Håll hårt i integriteten, vad känns bra? Vad har vi för målgrupper? Hur når vi dem? Hur tilltalar vi dem? Vilka målgrupper har inga andra platser att mötas på?

Ta reda på hur det är att komma som gäst till lokalen, som föreläsare eller artist. Vem tar hand om dem? Finns det en plats att dra sig undan på inför framträdandet?

Samararrangera med en van arrangör och lär dig under arbetet. Gå en kurs i arrangörskap, gå på andras evenemang och möt andra arrangörer.

Author Description

Elisabeth Ekström

Elisabeth Ekström, Journalist
elisabeth.ekstrom@noll27.se
0703-49 21 54

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet