Attraktiv partner

Attraktiv partner

När Dokk1 i Aarhus den 20 juni  2015 slog upp portarna var det efter många års förberedelser. En viktig hörnsten i utvecklingen av huset har under hela processen varit medborgarnas delaktighet. En fortsatt viktig ingrediens även i programverksamheten på Dokk1  2018.

I en intervju i noll27 år 2013 sade dåvarande bibliotekschef Knud Schulz att bibliotekets mål inte kan nås utan partnerskap och samarbete i det lokala samhället. Då hade Aarhus stadsbibliotek inrättat ett så kallat Transformation Lab, ett modellrum, där medborgare och organisationer kunde prova allt från möbler till program innan de blev verklighet på Dokk1.
Ett sätt att få medborgarna involverade menade Knud Schulz och får nu, fem år senare, medhåll av Jannik Mulvad, teamledare familjer- och barn på Dokk1.
– Det finns en stor positiv inställning till biblioteket och antalet besökare var enormt från början, 1 500 000 besökare om året och antalet stiger fortfarande, säger han och menar att det är resultatet av alla års förberedelser och medborgardialoger.
– Biblioteket har blivit en attraktiv partner och någon man vill arbeta med och associeras med.

Ny kostym

Det var förstås en stor omvälvning från att gå från ett bibliotek som byggdes 1936 med de tankar som låg bakom det, till det 19 999 kvadratmeter moderna biblioteket där de tankar och idéer som praktiserats i modellrummet nu skulle utvecklas och förverkligas. En effekt blev en stor efterfrågan av aktiviteter vilket gör Dokk1 beroende av att skapa samarbete med partners som kan hjälpa till att fylla huset med verksamhet.

– Vår personal räcker inte till. Självklart skulle vi kunna välja att arrangera färre program, men då skulle vi inte utnyttja våra lokalers kapacitet eller motsvara den efterfrågan det är på vårt utbud, konstaterar Jannik Mulvad som ändå tycker att de har funnit sig väl tillrätta i sin nya kostym.

– Vi har blivit säkra på hur vi arbetar här och vad vi kan erbjuda medborgare och

Jannik Mulvad

samarbetspartners.

Avtal

Alla anställda på Dokk1 har i princip tre saker de ska utföra; finnas till hands i biblioteksrummet för service och förmedling av litteratur, förbereda skolaktiviteter och ta kontakt med nya externa aktörer.

– Då är det aktörer som den anställda tycker är intressanta och som uppfyller och stödjer vår verksamhet vars syfte är kunskap, lek och lärande. Är de tveksamma rådgör de med mig, säger Jannik Mulvad.

På Dokk1 finns för nuvarande cirka 150 partnerskapsavtal med arrangörer som har aktiviteter i huset. För att bli partner måste du antingen vara en institution eller en förening med bolagsordning.

– Vi gör inte kontrakt med individer, det är för osäkert, menar Jannik Mulvad och berättar att de skriver ett avtal så att alla är överens om vad aktiviteten handlar om och som de vid funderingar kan hänvisa till.

– Vi har inte så mycket med dem att göra annars. De bokar lokalen och gör vad de ska. Ett slags win-win-avtal som gör att vi kan upprätthålla den stora aktivitetsnivån i huset.

Programgrupp

I höst presenterar Aarhus 19 bibliotek tillsammans 720 programerbjudande fördelade på alla målgrupper. Jannik Mulvad är nöjd med höstens programutbud som han menar är brett och innehållsrikt.

– En del är gratis, andra kräver biljett och vi vill ju inte ha aktiviteter bara för aktivitetens skull. Vi testar dem hela tiden mot våra utvecklingsmål, annars skulle vi lätt kunna ha clowner och cirkusföreställningar hela tiden.

Det finns en programgrupp på Dokk1 som jobbar med så kallade husevent, arrangemang som fyller hela huset som till exempel en barnlitteraturfestival och Läsningens dag. Jannik Mulvad berättar att programgruppen försöker hålla ner på antal programpunkter, att det skulle vara bra om de kunde minska på antalet med i alla fall fem procent och göra plats för spännande saker som kan dyka upp längs vägen.

– Men det har vi svårt att göra för medarbetarna drivs av ett engagemang och tycker det är härligt och kul. Så det är en svår uppgift att lösa, konstaterar han leende.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet