Spindel i nätet

Spindel i nätet

Biblioteken i Malmö har en väl fungerande och inarbetad struktur för sin programverksamhet. Sedan en tid tillbaka heter bibliotekets vikarierande arrangemangskoordinator Dan Hedlund, och en av hans utmaningar är att kommunicera verksamheten så att den når fler och nya målgrupper.

– Vi vill att Malmöborna ska känna sig delaktiga i sitt bibliotek och inspirera dem att skapa egna programpunkter om möjligheten finns.

Arrangemangskoordinatorn på biblioteken i Malmö har en spindeln-i-nätet roll där han tillsammans med representanter från bibliotekets olika enheter skapar bibliotekets programutbud. Representanterna träffas i ett arrangemangsforum ett par gånger per termin för avstämning och planering där idéer diskuteras, idéer som kommer såväl från dem själva som från externa parter och besökare på biblioteken.
– Det kommer väldigt mycket förslag från externa parter och från våra besökare och vi är öppna för alla som vill vara delaktiga. Vår uppgift är att bedöma om förslagen är relevanta och om de svarar mot våra mål, som till exempel om det hjälper oss få nya målgrupper att hitta till biblioteket, säger Dan Hedlund och berättar om exemplet Sveriges Television, SVT, som nyligen hörde av sig till stadsbiblioteket och vill arrangera en direktsänd debatt mellan alla riksdagspartier inför höstens val.

– Det är valår, vi har haft ett demokratitema på biblioteket under våren, så det är ett solklart arrangemang för biblioteket.

Ett resultat av alla förslag på programverksamhet som kommer till biblioteket är den Öppna scen som arrangeras en gång i veckan. Här kan vem som helst boka in sig och hålla ett föredrag, berätta något, hålla en workshop, debattera, dansa eller sjunga. Biblioteket står för plats och teknik och det är nästan alltid fullt.

– Alla förslag vi får passar kanske inte in utifrån våra mål eller det tema vi planerat, men vi vill ändå ta vara på kompetenser utanför biblioteket och vi ser det som ett sätt att nå nya målgrupper. Och framförallt vill vi öka delaktigheten hos medborgarna, säger Dan Hedlund.

Arrangemangsforum

Tidigare var områdesbiblioteken i Malmö stad autonoma och, förutom övergripande större evenemang, ingick de inte i stadsbibliotekets programplanering. Sedan ett drygt år tillbaka är stadsdelsindelningen i Malmö borta och stadens alla bibliotek lyder under kulturförvaltningen. Detta innebär i sin tur att bibliotekets arrangemangsforum är en utökad grupp med representanter från stadens alla bibliotek.

– Just nu är gruppen lite stor för att arbetet ska bli överskådligt, men vi försöker hitta en struktur för detta. För det är ett viktigt forum där vi kan lyfta programverksamhet och diskutera hur vi ska jobba för att bli mer mångfacetterade och nå fler, säger Dan Hedlund och berättar att det pågår en inventering av de olika stadsdelarnas befolkningssammansättning och behov.

All planering av programverksamhet på biblioteken i Malmö ryms under ett arrangemangsparaply, en struktur för hur olika arrangemang hanteras. Överst i strukturen finns de största arrangemangen som kallas evenemang, de övergripande arrangemangen med gemensamt tema. Som till exempel det demokratitema som under våren presenterade lokala evenemang på alla områdesbibliotek med en gemensam, övergripande demokratiworkshop på turné mellan biblioteken. Efter evenemang i strukturordningen kommer arrangemang. Här ryms till exempel författarscenen som är väl inarbetad och gjort sig vida känd för sina arrangemang med stora internationella författarbesök och som har en stor och trogen publik. Ytterligare en bit ner i strukturen finns planerade aktiviteter med arrangemang som språkcafé, sagostunder och Öppen scen, och längst ner i strukturen finns utrymme för spontana aktiviteter.

– Jag hoppas att vi kan fortsätta använda vår paraplystruktur i vår nya, större organisation så att även områdesbiblioteken känner sig delaktiga och att vi får en stark, gemensam programverksamhet, men också fortsätta ha möjligheten att diskutera behov och egenheter för medborgarna i stadens olika områden, säger Dan Hedlund.

Bibliotekens dag

Just nu har Dan Hedlund mycket att tänka på inför sitt första större övergripande evenemang att koordinera, Bibliotekens dag i november. En dag som kommer att kommuniceras ut stort och där allt från marknadsföring, beställning av taxi och bokningar kommer att behöva koordineras. Men Dan Hedlund är trygg med att ha en stabil organisation bakom sig och nöjd med programmet som förhoppningsvis ska få fler att hitta till biblioteken.

– Det handlar om en lördag i november där malmöbiblioteken kraftsamlar för att möta så många besökare som möjligt, och där områdesbiblioteken kan visa vad de erbjuder i närmiljön. Och en av utgångspunkterna är bibliotekets mål att få nya målgrupper till biblioteket.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet