IFLA – riktlinjer för biblioteksverksamhet barn 0-18 år

IFLA – riktlinjer för biblioteksverksamhet barn 0-18 år

Libraries for Children and Young Adults Section inom IFLA har sedan länge riktlinjer för arbete med barn och unga på bibliotek. En uppdatering har resulterat i att tidigare riktlinjer för arbete med unga på bibliotek har tagits bort. 

När noll27 ringer upp Jorun Systad, ordförande i sektionen Libraries for Children and Young Adults, har det uppgraderade riktlinjerna just blivit godkända för att läggas ut på IFLAs webbplats.

Sektionen har beslutat att ta bort de tidigare riktlinjerna för arbete med unga på bibliotek. Varför det?

Vi har valt att knyta oss till internationella standarder där FNs definition av barn är upp till 18 år. Våra uppdaterade riktlinjer är för barn mellan noll och 18 år och vi menar att riktlinjerna passar för de äldre barnen, eller ungdomarna, också.

Riktlinjerna innehåller både praktiska och mer filosofiska råd. Kan du ge något exempel?

Vi som jobbar med barn på bibliotek idag måste ha kunskap om hela barnets kultur. Det innebär bland annat kunskap om litteratur, spel, musik och hur barn använder digitala medier.

Den första punkten i våra riktlinjer handlar om att du ska känna till goda teorier och psykologi om möten med barn och unga.

När det gäller de mer praktiska råden pågår ett arbete att samla in så kallad best practice, exempel från verkligheten. Så småningom hoppas vi kunna länka dessa exempel till en Youtube-kanal. Riktlinjerna har också en del fokus på att bibliotek ska vara tillgängliga för alla barn.

Varför behövs det riktlinjer på internationell nivå?

Barn och unga är en prioriterad målgrupp på bibliotek i hela världen, och riktlinjerna finns för att vi ska kunna utveckla riktigt bra bibliotek för målgruppen. Riktlinjerna ska kunna ligga till grund för att lättare förankra verksamheten politiskt.

Det fina med det internationella bibliotekssamarbetet inom IFLA är att vi utväxlar erfarenheter och på så sätt inspirerar till utveckling. Och även om det finns kulturella skillnader som till exempel att vi ser olika på målgruppen ungdomar, så är ändå likheterna fler än skillnaderna när det gäller barn och ungdomsverksamhet på bibliotek.

Vad heter de nya riktlinjerna?

IFLA guidlines for libraries service for children aged 0-18. Och de finns på IFLAs webbplats.

Foto: Torunn Rygg, Førde bibliotek

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet