En puff för språket

En puff för språket

Den regionala referensgruppen barnhälsovård och bibliotek i Västra Götalandsregionen är just nu på turné med en inspirerande dag om barns digitala aktiviteter och språkutveckling.

Först ut var Göteborg där cirka 140 intresserade på tisdagen hade tagit sig till aulan på Stadsbiblioteket. Bland åhörarna fanns bland annat personal från barnhälsovård, logopedi, bibliotek och förskola.

– Årets tema om barns digitala aktiviteter och språkutveckling är ett aktuellt tema som många vill lära sig mer om och fördjupa sig i, säger Katarina Larson, koordinator på Kultur i Väst, och berättar att de fyra inplanerade stoppen i Västra Götalandsregionen sedan länge är fullsatta och att dagarna är utmärkta tillfällen att utbyta tankar och konkreta tips mellan olika professioner.

Ingen genväg

Dagens inspirationsföreläsning stod Malin Nilsen för. Hon är universitetsadjunkt på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs universitet, och i sin avhandling Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan, slår hon bland annat fast att barn i första hand lär sig att spela apparna, att de inte tar till sig ett pedagogiskt innehåll.

– Det är problematiskt eftersom lärare i förskola ofta använder datorplattor och appar som ersättning för traditionella aktiviteter, säger hon och menar att barn och vuxna har olika perspektiv på användningen och påminner om den oro alla nya medier genom historien har skapat.

– Minns bara förmaningarna om fyrkantiga ögon om vi tittade för mycket på tv, säger hon och får många att skratta.

– Men det handlar inte om vad teknologin gör med oss, utan om vad vi gör med den. Det är syftet, hur vi använder teknologin, som är det viktiga.

Vad vill du skicka med till bibliotekarier och pedagoger när det handlar om yngre barns digitala aktiviteter?

– Jag tänker att det viktigaste är att vi kommer ihåg att det finns olika perspektiv, att det är väldigt viktigt att vi faktiskt pratar med barnen om deras perspektiv. Att ta reda på vad de tycker är roligt, vad det är som lockar dem. Och då ta reda på vår egen roll och delta genom att visa nyfikenhet. För uppenbarligen är det något som barnen tycker är spännande och intressant och som tilltalar dem. Och detta börjar tidigt och det är något vi vuxna måste ta på allvar och bemöta på bästa sätt. Vi kan inte bara förbjuda eller begränsa, utan ta reda på; Vad är det barnen håller på med, hur gör de det och hur kan jag som vuxen stötta dem på bästa sätt.

FAKTA
Digital teknologi i förskolan införs som ett obligatoriskt innehåll och pedagogiskt verktyg i läroplanen för förskolan den 1 juli 2019.

Läs Malin Nilsens avhandling: uf.gu.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet