Kollegialt utbyte

Kollegialt utbyte

Biblioteket i Västra Frölunda var ett av två bibliotek som deltog i projektet Modellbibliotek. Ett projekt där biblioteket byggde lokala modeller och utvecklade metoder som kan användas för kollegialt lärande och verksamhetsutveckling i vardagen.

När noll27 besökte biblioteket i Frölunda för ett halvår sedan, beskrev Susanna Månsby, enhetschef på Frölunda bibliotek i Göteborg, projektet som de små stegens modell där biblioteket fick användarperspektiv på verksamheten. Då hade biblioteket provat olika metoder som gett biblioteket en struktur för utvecklingsarbetet och upplevelsen var att alla var involverade och tyckte det var roligt.

– Sedan projektet har vi fortsatt jobba med biblioteksrummet, men framförallt har vi jobbat med tidskriftsklubbar som är en bra metod att arbeta med när man inte har så mycket pengar, säger Susanna Månsby, som tycker att verksamhetsutveckling är viktigt och att kollegialt lärande är en bärande del i en sådan.

– Jag vill att mina medarbetare ska känna att de har bra omvärldsbevakning inom biblioteksområdet, att de hänger med. Då är tidskriftsklubben ett bra sätt där man kan läsa och diskutera med utgångspunkt från samma bok eller artikel, vilket också gör att fler lär känna varandra och får närmare till kollegialt utbyte.

FAKTA

Projektet med modellbibliotek initierades av Kultur i Väst och pågick mellan augusti 2017 och maj 2018. Målet med projektet var att det ska finnas en modell för kontinuerlig verksamhetsutveckling på modellbiblioteket, och att kvaliteten i verksamheten ska ha ökat genom ökad individuell och kollektiv kompetens. Projektet har dokumenterats och rapporten Projektrapport Modellbibliotek, av Cecilia Gärdén, finns på Kultur i Västs webbplats.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet