En hammare, en såg och en bok

En hammare, en såg och en bok

På bygglekplatsen i Långströmsparken i Biskopsgården i Göteborg, finns minibiblioteket Bygglekplatsbiblioteket. Här samsas litteratur, berättande och skrivande med skapande hantverk och kreativt byggande.

Det är vårens första dag med utomhusaktiveter och runt om på bygglekplatsen hamras, spikas och målas det. Böcker som ska inspirera till vårsådd och till snickerier ligger lämpligt utplacerade på bänkar och bord. Årets första högläsning utomhus ska strax börja, och bibliotekarie Hanna Wikman funderar på hur hon ska anpassa den till dagens kreativa atmosfär på bygglekplatsen.

– Jag tänker att jag tar dagens högläsning under körsbärsträdet, men jag kan inte ha fika för alla som är här idag. Jag får avvakta och anpassa bokval efter ålder och se om vi har tillräckligt med fika, bestämmer hon.

Barnens förtjänst

Bygglekplatsbiblioteket började som ett tillfälligt sommarbibliotek i en container på bygglekplatsen i Långströmsparken sommaren 2017. Målgruppen var barn i området, för efter några års oroligheter i stadsdelen var det allt färre barn och unga som kom till biblioteken.

– Vi förstod att föräldrar inte vågade skicka sina barn till biblioteken. Så när de inte kommer till oss, får vi söka oss till dem, säger Oliviera Maran Djudja, bibliotekschef Västra Hisingen.

Efter två somrar som containerbibliotek i parken var de väl etablerade i området och när hösten kom ifrågasatte barnen högljutt stängningen. Samtidigt skulle bygglekplatsen för första gången ha verksamhet inomhus under vintermånaderna och kunde avvara ett rum för bibliotekets räkning.

– Det är till stor del barnens förtjänst att det här blev av, säger Hanna Wikman och berättar hur det lilla rummet inreddes med loppisfynd och massor av böcker från Biskopsgårdens bibliotek.

Samarbete

Sedan hösten 2018 är Bygglekplatsbibliotekets verksamhet permanent och är bemannat med en bibliotekarie två dagar iveckan. Övriga dagar är biblioteket öppet när bygglekplatsen är öppen, men med självservice.

– Biblioteket är öppet från klockan 13.00 sex dagar i veckan under sommarhalvåret, fyra dagar i veckan resten av året, och barnen kan vara här och låna böcker även när vi inte är här. Ett slags meröppet minibibliotek, ler Oliviera Maran Djudja.

– Fritidsledarna på bygglekplatsen finns ju i huset när inte jag är här, och vi går väldigt mycket in och ut i varandras verksamhet. Vi samarbetar, har inblick i varandras verksamhet och stärker varandra, säger Hanna Wikman.

Det är första året bygglekplatsen har varit öppen även vintertid, och tillsammans försöker de hitta en modell att jobba med. Under vintern hade de till exempel det gemensamma temat att bygga där barnen gjorde modeller av det de nu ska förverkliga utomhus. Då såg biblioteket till att det fanns extra mycket faktaböcker om att bygga i bokhyllorna.

– Att biblioteket ligger på en bygglekplats innebär också att det finns fler vuxna till hands, och vi pratar mycket om att det läsfrämjande uppdraget inte bara handlar om att läsa en bok, säger Hanna Wikman.

Läsfrämjande

Fokus för bibliotekets verksamhet är språk- och läsfrämjandeför barn och unga och medföljande föräldrar. Det handlar mycket om att bygga relationer och där spelar den återkommande högläsningen stor roll. Halv fyra måndagar och onsdagar är det 30 minuters högläsning med fika. En rutin som numera är väl etablerad och efterfrågad.

– Högläsningen har verkligen satt sig och det är den många barn frågar efter. Och det bygger mycket på att bygga relationer, att ge boktips och lära känna låntagarna så att jag till exempel kan börja med småbarnsböcker när småsyskonen kommer, ler Hanna Wikman och menar att biblioteksverksamheten kan sammanfattas med högläsning, bokfika, skrivarverkstäder och att berätta om hur man använder ett bibliotek.

– Alla aspekter av läsfrämjande. Det är det jag fokuserar på när jag är här.

– Läsning och böcker ska vara ett naturligt inslag i allas vardag, och det är helt ok om man bara vill hänga här ochvara här när inte vi är här, tillägger Oliviera Maran Djudja.

Containerbibliotek

Bygglekplatsbiblioteket är ett test för att se hur biblioteket kan nå fler, och de har redan börjat fundera på hur verksamheten kan utvecklas och hur de ska sprida information för att nå ännu fler. Barnen har frågat efter läxhjälp och studieförbund har visat intresse av samarbete.

– Det finns många möjligheter med de här lokalerna ochvi måste utnyttja alla tillfällen att skapa kontakter, säger Hanna Wikman.

Oliviera Maran Djudja hoppas på fortsatta resurser ochär övertygad om en framtid för bygglekplatsbiblioteket i Biskopsgården.

– Till sommaren blir det en container utomhus igen, för det är viktigt att fånga barnen där de är. Och läsfrämjande insatser är viktigt för språket, man måste äga språket för attlyckas i livet. Det finns inga genvägar.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet