noll27 nr 2 – Barnens rätt

 

Den 1 januari 2020 blir FN-konventionen om barnets rättigheter lag i Sverige. I detta nummer av noll27 kan du bland annat läsa om vad Barnombudsmannen och SKL säger om detta. Du kan också läsa om två utbildningar som kan vara till nytta i sammanhanget; handledningen Löpa linan ut och den öppna webbutbildningen Synen på barn.

I Norge har barnkonventionen varit lag sedan 2003 och du kan läsa om inspiration och inkludering på Deichman. Vi har också besökt Biblo Tøyen i Oslo och pratat om barns delaktighet som verksamhet, och du kan läsa om noll27s besök på Läslandet i Södertälje och på Bygglekplatsbiblioteket i Göteborg.

Läs också om barnfestivalen i Varberg där barnen var involverade från början, om bibliotekshögskolans syn på barnverksamhet förr och nu, och om Grubbelkubben som tar barns filosofiska tankar på allvar.

Inledningstexten är skriven av Eva Fred, Utblick besöker Zimbabwe, profilen heter Suzanne Osten, och kåserar gör Uje Brandelius.

 

Läs noll27 nr2 på Issuu
Ladda ner noll27 nr2som pdf (4 mb)

Webbspecial

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst, ISSN 2002-4649

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se